Jak bylo určeno přesné stáří Země

Objev radiometrického určování stáří, včetně uranovo-olověné metody určování stáří hornin, umožnil stanovit přesné stáří Země, které představuje, podle posledních údajů, 4,56 miliard let. To, že známe geologické stáří, nám umožnilo potvrdit teorii o posuvu kontinentů a tektonice zemských desek.

Der Geologe

Der Geologe

V roce 1911 objevení toho, co historie planety Země zná už miliardy let, naprosto změnilo světonázor lidstva. Před vynálezem radiometrického určování stáří neměli vědci-geologové jednotný názor v otázce skutečného stáří Země. Např. na konci XIX. století byli jedni geologové přesvědčeni, že stáří Země je pouhých několik tisíc let - jak se uvádí i v Bibli, ale jiní vědci vyslovili odhad asi 100 mil. let - podle výpočtů Lorda Kelvina (Lord Kelvin), jednoho z největších fyziků, uznávaných v té době.

V roce 1898 objevila Marie Curie radioaktivní záření a už v roce 1904 Ernest Rutherford zjistil, že proces radioaktivního rozpadu lze využít pro stanovení stáří hornin. Tento objev udělal silný dojem na mladičkého studenta jedné ze škol Arthura Holmese (Arthur Holmes) (1890-1964). Po absolvování školy se mladík rozhodl pokračovat ve studiu fyziky na Královské akademii věd (Royal College of Science in London) v Londýně. Zde vypracoval uranovo-olověnou metodu určování stáří hornin a zjistil, že stáří Země je minimálně 1,6 miliard let. Tento objev přivedl do rozpaků věhlasné geology. Žhavé debaty o novém údaji trvaly několik desetiletí, až do 50. let minulého století, kdy vědci dospěli k závěru, že věk naší planety představuje 4,56 miliard let.

20. léta minulého století dala vědcům ještě jeden námět k ostrým vědeckým sporům: nová teorie posuvu kontinentů je jednou z největších vědeckých hádanek této doby. Většina geologů odmítla uznat tuto koncepci, protože neexistuje mechanismus, který by mohl vyvolat pohyb kontinentů po povrchu zeměkoule. V roce 1928 Artur Holmes ukázal, jakým způsobem konvekční proudění v zemském plášti může tento mechanismus spustit. Ale uběhlo ještě dlouhých 40 let, než teorie tektoniky zemských desek byla oficiálně uznaná. Dnes má teorie tektoniky zemských desek tak důležitý význam, jako evoluční teorie nebo objevení struktury atomu, a bez možnosti přesného určení stáří by potvrzení této teorie nebylo možné.

Přečtěte si, jak hvězdáři rozčlenili smrt Slunce

zdroj: http://www.sciencedaily.com/r...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Technologie, Tajemství firmy,

« Objevení sluchu Burj Dubai »