Oblast trvale udržitelného světového rozvoje

Byl vyhlášen konkurz na nejlépe trvale udržitelný region a očekává se, že bude obsahovat veškeré záležitosti, které by trvale udržitelný rozvoj měl mít: obnovitelnou energii, uvážlivé ekologické územní plánování, mikro-bankovnictví, vzdělávání a biopaliva. Ale kde? Ve starodávném městě Cyrene v Libyi.

Olympieion, trosky z paláce. Zeus byl původně relativně nedůležitý indoevropský bůh jasného nebe, časem splynul s několika jinými bohy a stal se bohem počasí. V této podobě se dostal na Krétu, kde se stal i ochráncem mykénských králů. Tato funkce nejpravděpodobněji vyplynula z jeho původní funkce boha dobrého počasí a jasné oblohy. Pro námořně založenou Krétu mělo počasí velký vliv. V této podobě se dostal do Řecka, kde se stal ochráncem řeckých králů a později i bohem hor.

Olympieion, trosky z paláce. Zeus byl původně relativně nedůležitý indoevropský bůh jasného nebe, časem splynul s několika jinými bohy a stal se bohem počasí. V této podobě se dostal na Krétu, kde se stal i ochráncem mykénských králů. Tato funkce nejpravděpodobněji vyplynula z jeho původní funkce boha dobrého počasí a jasné oblohy. Pro námořně založenou Krétu mělo počasí velký vliv. V této podobě se dostal do Řecka, kde se stal ochráncem řeckých králů a později i bohem hor.

Byl vyhlášen konkurz na nejlépe trvale udržitelný region a očekává se, že bude obsahovat veškeré záležitosti, které by trvale udržitelný rozvoj měl mít: obnovitelnou energii, uvážlivé ekologické územní plánování, mikro-bankovnictví, vzdělávání a biopaliva. Ale kde? Ve starodávném městě Cyrene v Libyi.

Starodávné Řecko rozvíjelo tuto oblast od roku 631 př. Kr.. Prosperovala přes 1000 let, nejdříve za Řeků a pak za Římanů, a to pouze proto, aby se nakonec stala obětí zemětřesení někdy kolem roku 365 našeho letopočtu. Není nutno připomínat, že toto je velice důležitá strana dějepisného náhledu; UNESCO ji vyhlásilo a zapsalo do seznamu Světového dědictví v roce 1982.

Cílem je vytvořit oblast trvale udržitelného rozvoje s rozlohou okolo 2 046 čtverečných mil, s odpovídajícím názvem Green Mountain (Zelená hora). Proto aby tento plán mohl být zrealizován, Saif al-Islam vytvořil "úřad pro Zelenou horu a její rozvoj", vedený nikým jiným než Sirem Normanem Fostrem. I když je velice předčasné zveřejňovat konkrétní detaily, počáteční koncept směřuje k integrovanému rozvoji, který bude chránit důležitou historickou stránku, stejně tak jako libyjské, 136 mil dlouhé, zaostalé, středomořské pobřeží, které je jedním z mála zbývajících, dosud nedotčených pobřeží na světě.

Pokud se projekt podaří rozběhnout - a to není zatím ničím zaručeno - bude nutno provést velká množství měření na ochranu životního prostředí podél pobřeží. Například, místo umístění budov přímo na pobřeží, které by tím narušovaly přirozená místa výskytu různých druhů, vývojáři je postaví o kus dál. Také územní plánování silně zredukuje používání automobilů a urbanizaci, zóny s lesy a zemědělstvím budou rozmístěny po okolí tak, aby bylo docíleno ochranného pásma.

Existují samozřejmě konkurenční návrhy. První projekt byl už naplánován a přirozeně jde o extrémně exkluzivní hotely. Nezávisle na kladech a záporech turismu, prozatím se zde nevyskytuje žádné letiště nebo infrastruktura pro podporu těchto aktivit. Ale stále jsou to v mnoha směrech ambiciózní plány.

"Tohle je jedno z nejnádhernějších a málo známých míst na světě. Musíme se vypořádat s unikátní výzvou: zahájit a udržet projekt pro budoucí vývoj, který bude vnímavý k historii Zelené hory a k její ochraně přírody, " řekl Lord Foster.

zdroj: http://www.inhabitat.com/2007...

Související články

Články z rubriky Ideje, projekty,

« Modrý mozek Earthtime »