Jak se na zeměkouli objevily oceány

Jak se na zeměkouli objevily oceány? Mnozí vědci si myslí, že vznikly díky asteroidům a kometám nasycených vodou, které ve velkém počtu "bombardovaly" naší planetu v době jejího mládí.

Oceán, Jeffrey's Bay, Jižni Afrika

Oceán, Jeffrey's Bay, Jižni Afrika

Mnozí vědci si myslí, že vznikly oceány díky asteroidům a kometám nasycených vodou, které ve velkém počtu "bombardovaly" naší planetu v době jejího mládí. Přesto japonští vědci Hidenori Genda a Masahiro Ikoma z Tokijského institutu technologií (Tokyo Institute of Technology) vyslovili předpoklad, že ve skutečnosti oceány na naší planetě vznikly jako důsledek známé reakce vodíku a kyslíku. "V těch dávných dobách, - vysvětlují vědci, - byla Země obklopena hustou vodíkovou atmosférou, jejíž atomy reagovaly s molekulami kyslíku ze zemské kůry a tak se zrodily obrovské vodní zásoby, které dnes máme".

Důkazem existence husté vodíkové atmosféry, která v minulosti obklopovala zeměkouli, je cirkulace její orbity: předpokládá se, že zpočátku byla zemská orbita více protažená, ale výsledkem pohybu planety kolem Slunce v planetární oblačnosti bohaté na vodík a v podmínkách husté plynné atmosféry, se elongace zemské orbity zmenšila prakticky na nulu.

Hypotézu o "pozemském" vzniku hydrosféry potvrzuje také fakt, že vodík je nejrozšířenějším prvkem v kosmickém prostoru. Jistě, k potvrzení této zajímavé hypotézy jsou potřebná další pozorování, jak experimentální, včetně stanovení vzájemných vztahů prvků hydridů a vodíku v atmosféře planet, tak i teoretické, včetně sestavení modelů Sluneční soustavy v raných etapách jejího vzniku.

zdroj: http://space.newscientist.com...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Astro, vesmír,

« Jak mluví rostliny Hvězda jako Slunce »