Gravitační vlny z hor na neutronových hvězdách

Australští badatelé potvrdili, že na povrchu neutronových hvězd mohou existovat stabilní hory, které při otáčení hvězdy generujít gravitační vlny, oznamuje New Scientist s odkazem na článek, otištěný v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Žlutě: hory na magnetických pólech neutronové hvězdy (druhá, nacházející se na vzdáleném pólu, je očím prakticky skryta). Modře: siločáry magnetického pole.

Žlutě: hory na magnetických pólech neutronové hvězdy (druhá, nacházející se na vzdáleném pólu, je očím prakticky skryta). Modře: siločáry magnetického pole.

Australští badatelé Matthias Vigelius a Andrew Melatos z Australske Univerzity (University of Melbourne in Australia) potvrdili, že na povrchu neutronových hvězd mohou existovat stabilní hory, které při otáčení hvězdy generujít gravitační vlny, oznamuje New Scientist s odkazem na článek, otištěný v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Gravitační vlny - poruchy gravitačního pole, které se rozšiřuje rychlostí světla - musí být v souladu s obecnou teorií relativity vyvolány hmotou, která se pohybuje se zrychlením. Je získáno mnoho nepřímých důkazů o existenci gravitačních vln, přesto díky nízké intenzitě a slabému vzájemnému působení na látky nebyly ani jednou při experimentech indikovány.

Podle současných teorií, některé kosmické objekty a události jsou schopny vytvářet natolik silné gravitační vlny, že je možné je zaznamenat i na Zemi. K takovým zdrojům patří, například, výbuchy supernov, srážky neutronových hvězd, černých děr a bílých trpaslíků.

Neutronové hvězdy jsou malé (o průměru 20-30 kilometrů) objekty, jejichž hmotnost ale může převyšovat hmotnost Slunce dva až třikrát. Hustota jejich hmoty, která se skládá z neutronů, se blíží hustotě atomového jádra. Díky silnému gravitačnímu poli a vysoké rychlosti rotace neutronové hvězdy by mohly vytvářet gravitační vlny i samy od sebe, přesto k tomu potřebují, aby jejich povrch obsahoval nějakou nesourodost. Tyto nesourodosti ale pak musí být zploštěny monstrózní gravitací hvězdy.

Australští astronomové pomocí počítačové simulace předvedli, že nesourodosti, které vznikly na povrchu neutronové hvězdy při vtahování matérie z obyčejné, sousední hvězdy na jejich magnetických pólech, mohou být odolné. Díky působení silného magnetického pole neutronové hvězdy se na jejich pólech mohou vytvořit hory, které jsou schopny gravitaci vzdorovat. Výška takových hor může být od 10 centimetrů až do jednoho metru (pro neutronovou hvězdu to není zrovna málo), horizontální délka - až tři kilometry, hmotnost jedné hory může dosáhnout až hmotnosti Saturnu.

Magnetické póly neutronové hvězdy se často neshodují s jejími rotačními póly. V takovém případě hory při otáčení hvězdy budou "opisovat kružnici" a díky znatelné váze budou vytvářet gravitační vlny. Takové vlny jsou slabší než vlny, vytvořené katastrofickými událostmi, ale na rozdíl od nich mají stálý zdroj, což zjednodušuje zadání výzkumu.

zdroj: http://space.newscientist.com...

Související články

Články z rubriky Astro, vesmír,

« Cihlička života Černá díra »