CD změněno na biochemický analyzátor

Specialiste vymysleli levný způsob, který umožňuje změnit obyčejnou CD-mechaniku na univerzální a velmi přesnou biologickou a chemickou laboratoř

CD

CD

Specialisté ze španělského institutu aplikované molekulární chemie (Institute of Applied Molecular Chemistry), z centra nanofotoniky ve Valencii (Valencia Nanophotonics Technology Center) a z univerzity ve Valencii (Universidad Politécnica de Valencia) vymysleli levný způsob, který umožňuje změnit obyčejnou CD-mechaniku na univerzální a velmi přesnou biologickou a chemickou laboratoř.

Pro provedení chemické nebo biologické anylýzy pomocí nového systému je potřebný speciálně upravený kompaktní disk, k tomu je ještě nutný malý zásah do konstrukce CD-mechaniky. Autoři projektu změnili průzračné CD na biologický a chemický detektor tím, že mu zavedli do polykarbonátové vrstvy (oboustranně) speciální reagent, který je tvořen imunoglobulinem s příměsí kousků zlata nebo s příměsí enzymů. Tento reagent byl rozložen na několika různých úsecích disku.

Princip fungování tohoto systému není složitý: když látky sledovaného vzorku reagují s imunoglobulinem, vznikají produkty, které určitým způsobem mění optické vlastnosti povrchu v daném místě, to velmi snadno zaznamenává modifikovaná CD-mechanika. Přitom vytvořením na jednom disku několika úseků s různými reagenty dovolilo detekovat v obrazu přítomnost různých látek. Koncentrace těchto sloučenin se také velmi snadno určuje, protože má vliv na míru průzračnosti disku.

Pro kontrolu svého nápadu vytvořili Španělé z obyčejného CD indikátor znečištění. Nanesli na něj testovací roztok a zasunuli do CD mechaniky. Po hodině analyzování počítač v předloženém vzorku určil přítomnost tří škodlivých látek: 2,4,5- trichlorfenoxypropionové kyseliny, chlorpyrifos a metolachlor, v koncentracích celkem od 0,02 do 0,62 mikrogramů na litr.

Výsledky experimentu vědci publikovali v Analytical Chemistry.

zdroj: http://pubs.acs.org/cgi-bin/s...

Související články

Články z rubriky Technologie, Tajemství firmy,

« Teplo na zimu Aptera »