Čas se možna sám zpomaluje

Již celá desetiletí se vědci zamýšlejí nad neobyčejným úkazem: hvězdné supernovy, pozorované v extrémní vzdálenosti, se od nás očividně vzdalují rychleji než ty, co se nacházejí poblíž.

Supernova 1994D na okraji galaxie NGC 4526

Supernova 1994D na okraji galaxie NGC 4526

Již celá desetiletí se vědci zamýšlejí nad neobyčejným úkazem: hvězdné supernovy, pozorované v extrémní vzdálenosti, se od nás očividně vzdalují rychleji než ty, co se nacházejí poblíž. Většina výzkumníků předpokládá, že se hvězdy z nějakého důvodu zrychlují - nebo přesněji, hodnota expanze vesmíru po Velkém třesku se postupem času sama od sebe zvyšuje.

Je to mimořádně zajímavé, protože my jsme se doposud domnívali, že Vesmír je řízený hmotou, která pomocí souhrnu gravitačních efektů každou jednotlivou částici přitahje k další částici, což znamená zpomalování expanze, a ne opačně. Vědci takto objevili nový druh doposud neznámé energie, tzv. temnou energii, která by měla být zodpovědná za toto postupné zrychlování. Ale počkejte ještě chviličku.

Skupiny vědců z University of the Basque Country in Bilbao a z Spain's University of Salamanca poskytli odlišné vysvětlení. Tvrdí, že je to zřejmě přechod času samotného, který se zpomaluje. Vzdálené galaxie pouze vypadají, že se zrychlují, protože naše teleskopy pro sledování hlubokého vesmíru vlastně nahlížejí zpět do minulosti, aby je spatřily, ale čas tehdy probíhal rychleji.

Teorie, popsaná v časopisech New Sciencist, UK Telegraph a v článku, publikovaném ve Physical Review D, je ve své podstatě založena na části strunové teorie, která je zatím klasifikovaná jako pouhá spekulace. Tato teorie náš Vesmír považuje za součást multidimenzionálních "vrstev", které Vesmírem samostatně proplouvají ve vyšší dimenzi, ale tu zatím nedokážeme zaznamenat.

Přirozeně, tato teorie má několik hrůzostrašných závěrů. Pokud se čas zpomaluje, mohl by se - v průběhu bilionů let - zastavit úplně, sdělil profesor José Senovilla z University of the Basque Country pro časopis New Scientist.

Mohlo by to znamenat, že se vše navždy zastaví? Zřejmě ano. Nebude "navždy" znamenat nic, pokud se čas doslova zastaví?

Zkrátka, je toho hodně k zamyšlení. Jistě, existuje vysvětlení, říká Senovilla, které zatím jeho skupina nepromýšlela. Jiná skupina fyziků předpokládá, že by měli zároveň existovat dvě časové dimenze, spíše něžli jen jedna, kterou známe a bojíme se ji. Což by, domnívám se, vysvětlilo, kam se ztrácí všechen ten čas.

zdroj: http://blog.wired.com/wiredsc...

Související články

Články z rubriky Astro, vesmír,

« Život na Marsu Člověk na Marsu »