Bakterie se naučily čerpat živiny z karcinogenů

Australští vědci objevili bakterii, která využívá karcinogenní látky jako svůj zdroj potravy. Tyto mikroorganismy jsou v Austrálii endemické a se živí látkami BTEX – směsí uhlovodíků benzolové řady.

Benzol (BTEX) je směs chemických látek vznikajících při koksování. Skládá se z benzenu, toluenu, xylenů a ostatních sloučenin. Získává se vypíráním koksárenského plynu pracím olejem.

Benzol (BTEX) je směs chemických látek vznikajících při koksování. Skládá se z benzenu, toluenu, xylenů a ostatních sloučenin. Získává se vypíráním koksárenského plynu pracím olejem.

Australští vědci objevili bakterii, která využívá karcinogenní látky jako svůj zdroj potravy. Tyto mikroorganismy jsou v Austrálii endemické a se živí látkami BTEX - směsí uhlovodíků benzolové řady. Autor výzkumu, profesor Megh Mallavarapu ze společnosti CRC CARE (Cooperative Research Centre for Contamination Assessment and Remediation of the Environment), která se zabývá vědeckými výzkumy v oblasti ekologie, zveřejnil tiskovou zprávu o své práci na webových stránkách.

Vědec objevil neobvyklé organismy během zkoumání znečištění odpadních vod při rozlévání benzínu a ropy. Prof. Mallavarapu vyčlenil z půdy bakterie, které jsou odolné vůči látkám skupiny BTEX, jako např. benzol, toluen, etylbenzol a xylen. Tyto organické sloučeniny mohou vyvolat u lidí různá onemocnění, včetně rakoviny. Látky skupiny BTEX se dostávají půdy i podzemní vody, vypařují se a dostávají se do dýchacích cest lidí, žijících poblíž znečištěného území.

Organismy, které prof. Mallavarapu získal, jsou nejen odolné vůči škodlivé organice, ale navíc ji využívají jako zdroj uhlíku. Přitom rozkládají látky skupiny BTEX na oxid uhličitý a vodu. Aby si hledání podobných bakterií prof. Mallavarapu a jeho kolegové usnadnili, určili posloupnost DNA genomu nalezených mikroorganismů. Po identifikaci genomů, které kódují bílkoviny fermentů neobvyklé metabolické dráhy, mohou je vědci použít jako značky.

V současnosti vědci dokončili laboratorní etapu svých výzkumů. Dále plánují začít s vypracováním technologie, která dovolí mikroorganismy využít v praxi.

zdroj: http://www.crccare.com/view/i...

Související články

Články z rubriky Ideje, projekty,

« Superbrnění ryb Fotosyntéza »