rakovina

Obrázky Svaté Panny Marie se již podle některých tvrzení zobrazily na sýrových sendvičích, stromech a nyní i na Petriho misce

Geneticky modifikovaná bakterie umí fotit

Kde všude se může ukázat zjevení z nebes? Tým z kalifornské univerzity s vedením Christophera Voigta nám dokazuje, že asi úplně všude. I na bakterii.
Stárnutí (senescence) je proces, který se projevuje se chátráním tělesné schránky a snižováním efektivity a účinnosti fungování organismu, hromaděním se různých defektů v organismu a jeho klesající schopností tyto defekty opravovat a nahrazovat vadné či odumřelé buňky novými. Dochází k vyšší náchylnosti k různým nemocem a může skončit smrtí, pokud daný jedinec nezemře z jiných důvodů již dříve.

Buněčné stárnutí a exprese biomarkerů

Badatelé z oblasti medicíny a genetiky přišly s novým objevem o buněčném stárnutí. Proč je ale tento objev významný i pro výzkum rakoviny? Tato studie byla podpořena granty z několika institucí a v...
Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace buněk se vymkne kontrole a začně relativně autonomně růst. Tento růst může být naprosto neškodný (např. bradavice), ale také může v poměrně krátké době postiženého zahubit (např. některé nádory krve - některé leukémie).

Oxygenace krve napomáhá léčbě rakoviny

Vědci a lékaři z lékařského střediska „Southwestern Medical Center“ přišli nedávno s novinkou magnetické resonance kombinované s okysličováním krve. Nová metoda má pomáhat lékařům určit u pacientů ...
Pomohou rakovinové buňky odhalit tajemství nesmrtelnosti?

Buňky ženského těla jsou živé už skoro 60 let

Pomohou rakovinové buňky odhalit tajemství nesmrtelnosti? Buňky z těla ženy, která zemřela před téměř 60 lety na rakovinu, nadále žijí a vůbec nestárnou.
Uvnitř buněčného jádra je veškerá genetická informace soustředěna do molekul DNA, "zabalených" do chromozómů.

Mechanismus vzniku rakovinového nádoru

Vědcí zjistili, že teloméry – opakující se DNA, proteinové komplexy na konci chromosfér, které se postupně zkracují pokaždé, když buňka prochází procesem dělení – obsahují také RNK.
rakovi­nové buňky

Byl vynalezen gen blokující rakovinu

Výzkumníci z Britské Kolumbie (BC) řekli, že by tento objev mohl pomoci vyléčit mnoho pacientů s rakovinou. Výzkumný tým z BC Cancer Agency vedl studie, prováděné na myších, a ty potvrdily, že gen ...