Oxygenace krve napomáhá léčbě rakoviny

Vědci a lékaři z lékařského střediska „Southwestern Medical Center“ přišli nedávno s novinkou magnetické resonance kombinované s okysličováním krve. Nová metoda má pomáhat lékařům určit u pacientů s rakovinou ten nejlepší způsob další léčby. Oproti dřívější drastičtější metodě, je tato technika u pacientů prováděna inhalováním čistého kyslíku.

Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace buněk se vymkne kontrole a začně relativně autonomně růst. Tento růst může být naprosto neškodný (např. bradavice), ale také může v poměrně krátké době postiženého zahubit (např. některé nádory krve - některé leukémie).

Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace buněk se vymkne kontrole a začně relativně autonomně růst. Tento růst může být naprosto neškodný (např. bradavice), ale také může v poměrně krátké době postiženého zahubit (např. některé nádory krve - některé leukémie).

Nova metoda je založena na principu inhalace kyslíku pacientem. Metoda magnetické resonance MRI (Magnetic Resonance Imaging) využívá skutečnosti, že protony stejně jako neutrony mají určitý vlastní moment tzv. spin díky němuž získává celé atomové jádro určitý magnetický moment. Onkologům má tato metoda pomoci navrhnout pro pacienty s rakovinou ten nejlepší způsob další léčby. Již dřívější výzkumy ukazují, že obsah kyslíku přítomného v tumoru může pomoci lékařům odhadnout, jak bude pacient reagovat na další léčbu.

Dřív se obsah kyslíku v tumoru měřil pomocí jehly, která byla pacientovi píchnuta přímo do centra tumoru. Při nové metodě, známé jako oxygenace krve BOLD (blood oxygen level dependet) MRI, inhaluje pacient při podstupující rezonanci čistý kyslík, který následně obíhá krevním řečištěm, včetně tumorů. "Při metodě MRI tak můžeme odhadnout, kolik množství kyslíku jednotlivý tumor vstřebává, pozorovat jeho reakci a následně tak díky zjištěnému obsahu kyslíku v tumoru vyvodit, jaká další léčba by mohla být úspěšná", říká Dr. Ralph Mason, profesor radiologie a ředitel UT Southwestern Cancer Imaging Center. Lékaři z tohoto střediska začali již metodu používat u některých specifických tumorů s menším obsahem kyslíku, jako např. u rakoviny prostaty a nově se hovoří o použití metody u rakoviny plic.

V současnosti badatelé zkoumají, kolik kyslíku musí být pacientem inhalováno s co nejefektivnějším výsledkem. Dalším krokem bude zkoušet tuto studii u vícero pacientů a vyzkoušet metodu i u jiných typů tumorů. Na výzkumu se mimojité podíleli i Dr. Dawen Zhao; odborný radiologický asistent, Dr. Lan Juany; postgraduální výzkumník v oboru radiologie a Dr. Eric Hahn; konsultant v oboru radiologie.

zdroj: http://www.utsouthwestern.edu...

Související články

Články z rubriky Medicína, zdraví,

« Stárnutí Genetické znaky »