Byl vynalezen gen blokující rakovinu

Výzkumníci z Britské Kolumbie (BC) řekli, že by tento objev mohl pomoci vyléčit mnoho pacientů s rakovinou. Výzkumný tým z BC Cancer Agency vedl studie, prováděné na myších, a ty potvrdily, že gen HACE1 spontánně zastavil růst rakoviny v jejím pozdním vývojovém stádiu.

rakovi­nové buňky

rakovi­nové buňky

Gen HACE1 výzkumníky poprvé zaujal před několika lety, když přišli na to, že gen běžně a u všech lidí pozastavil další vývoj určitých druhů rakovin, například rakovinu prsu, rakovinu plic a lymfomy.

Tento objev vedl k předpokladu, že když HACE1 pracuje správně, tak nějakým způsobem chrání tkáň před rozvojem rakoviny.

Provedli testy na myších s tím, že tuto hypotézu prověřili a zjistili, že u myší bez genu HACE1, které byly vystaveny vnějším zdrojům nákazy rakoviny, jako např. ultrafialovému záření, karcinomu plic a jiným genetickým změnám, došlo k rapidnímu nárůstu nádoru.

U myší se vyvinula rakovina plic, prsu a jater stejně jako lymfoma, melanom a sarkom; když byl ale gen HACE1 myším aplikován injekční stříkačkou, růst nádoru se zastavil.

Dr. Poul Sorensen, samostatný vědecký pracovník doplnil, že objevení genu je velice významné, protože nepochybně ovlivní široké spektrum rakoviny a poskytne neobvyklé spojení mezi buněčným napětím a rakovinou.

Dr. Sorensen tvrdí, že pokud se výzkumníci naučí aktivovat HACE1 a nebo blokovat rakovinné buňky, aby neovlivňovaly tento gen, bude možné zlepšit léčbu mnohých pacientů s rakovinou.

Sorensen tvrdí, že vědci už dlouho předpokládají, že rakovina vzniká kombinací genetických a vnějších činitelů působících současně, a že jejich účinek ukáže, jak se choroba rozvinula, když bude jeden gen neaktivní.

Studie je publikována v aktuálním čísle časopisu „Nature Medicine“ a byla vedena ve spolupráci s Dr. Josef Pennigerem z institutu molekulární biotechnologie z akademie věd v Rakousku (Institute of Molecular Biotechnology GmbH.).

zdroj: http://www.medicalnewstoday.c...

Související články

Články z rubriky Medicína, zdraví, Vynálezy,

« Malí brouci Starověka stopa »