oteplování

Hovoří se také o skrytých přídavných zpětnovazebných smyčkách v systému. Malé zvyšující se teploty mají za následek události, jako je tání ledu, vyšší výskyt skleníkových plynů v atmosféře, atd.

Nevědomost historického globálního oteplování

Nová analýza dřívějšího období klimatických změn může v současném klimatickém systému způsobovat takové zpětnovazebné smyčky, kterých si nejsme vůbec vědomi. Množství uhlíku v oceánu a atmosféře se...
V roce 2006 vědci navštívili ta místa, kde se v roce 2005 natáčel film „Ptáci 2: Cesta na kraj světa“,(La marche de l'empereur), který se proslavil po celém světě, a s údivem zjistili, že tento region zůstal téměř bez sněhu

Tučňáci mrznou díky globálnímu oteplování

Problém není dokonce ani v tom, že mláďata, jejichž peří ještě nepokryla olejová, vodu odpuzující vrstva, moknou. V noci, když teplota okolního vzduchu klesá hluboko pod nulu, mladí papuánští tučňá...
Zmenšování plochy pevniny, zvyšování hladiny moře, tání ledovců a jiné projevy globálního oteplování vyvolávají sociální konflikty.

Globální oteplování způsobuje sociální konflikty

Zmenšování plochy pevniny, zvyšování hladiny moře, tání ledovců a jiné projevy globálního oteplování vyvolávají sociální konflikty.
Dávejte si pozor na losy, patří ke skupině viníků za globální oteplování

Říhající losi - příčina globálního oteplování

Dospělý los odříhá během roku takové množství metanu, které odpovídá 2100 kg oxidu uhličitého, a tím stejně významně přispívá ke globálnímu oteplování, prohlásil norský vědec.
Antarktida a bakterie

Osm miliónů let starý brouk žije a roste

Osm miliónů let stará bakterie, která byla vyextrahována z nejstaršího ledu na světě, nyní roste v laboratoři a čeká na výzkumníky. Je pravděpodobné, že pravěké bakterie a viry znovu obživnou, když...