Globální oteplování způsobuje sociální konflikty

Zmenšování plochy pevniny, zvyšování hladiny moře, tání ledovců a jiné projevy globálního oteplování vyvolávají sociální konflikty.

Zmenšování plochy pevniny, zvyšování hladiny moře, tání ledovců a jiné projevy globálního oteplování vyvolávají sociální konflikty.

Zmenšování plochy pevniny, zvyšování hladiny moře, tání ledovců a jiné projevy globálního oteplování vyvolávají sociální konflikty.

V současné době hrozí 46 národnostem a 2,7 miliardám lidí zavlečení do ozbrojeného konfliktu. A na vině je globální oteplování. Celkem 56 zemí světa se už setkalo s politickou nestabilitou, do které je zavlečeno více než 1,2 miliardy lidí. Tuto znepokojivou informaci zveřejnila Britská organizace “Mezinárodní výstraha” (International Alert) ve zprávě nazvané “Klima konfliktu” (A Climate of Conflict). Obyvatelstvo mnoha zemí Afriky, Azie a Jižní Ameriky trpí válkami a různými sociálními konflikty, protože se zmenšuje plocha pevniny, zvedá se hladina moří, tají ledovce a sílí bouřky. Do této rizikové zóny se dostávají i evropské země. «Holandsko se potýká s problémem neustálého zvyšování úrovně hladiny oceánů, ale války a jiné sociální konflikty jsou tady málo pravděpodobné, - říká ve svém rozhovoru v The Observer Dan Smith, generální tajemník organizace. - Holandská politická struktura funguje efektivně, ale v jiných zemích světa situace vypadá podstatně hůř.”

Podle předpovědi International Alert v Peru, kde velkou část zásob pitné vody představuje voda z ledovců, budou kolem roku 2015 tyto zásoby díky globálnímu oteplování prakticky vyčerpané. Výsledkem bude chaos, konflikty a masová migrace obyvatelstva. Masová migrace z Bangladéše do Indie byla také vyvolána nepříznivými klimatickými podmínkami: tady silné cyklóny zničily podstatnou část zemědělské úrody. A výsledkem byly výbuchy násilí a vážné sociální konflikty.

Velké řeky v Africe, např. Niger a Monu, jsou základním zdrojem pitné vody. Protékají územím mnoha států, proto se tady sociální konflikty zostřují především v období sucha. A co se týče evropských států, pak tady nejméně stabilními ve vztahu ke “klimatickým podmínkám” jsou země Balkánského poloostrova, především Srbsko a Černá Hora.

zdroj: http://www.guardian.co.uk/env...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Společnost, lidé,

« Správný výběr Uvaření zaživa »