hlava

Rentgenový snímek stimulace talamu implantovanými elektrodami

Stimulace talamu zlepšila činnost mozku

Psychické funkce pacienta, který se v průběhu mnoha let nacházel ve stavu tzv. minimálního vědomí, bylo možné částečně obnovit pomocí stimulace implantovanými elektrodami.
Zleva: Eleutheria dichotoma ve svém přirozeném tvaru. Zprava: "vícehlavé" exempláře, které se podrobily zásahu genetiků.

Genetici vytvořili 12 hlavou medúzu

Takový divný tvor pomáhá biologům poznat tajemství evoluce celé zvířecí říše. Biologové prováděli pokusy s mořskými bezobratlými.