Stimulace talamu zlepšila činnost mozku

Psychické funkce pacienta, který se v průběhu mnoha let nacházel ve stavu tzv. minimálního vědomí, bylo možné částečně obnovit pomocí stimulace implantovanými elektrodami.

Rentgenový snímek stimulace talamu implantovanými elektrodami

Rentgenový snímek stimulace talamu implantovanými elektrodami

Takový, pro neurochirurgii a neurofyziologii, revoluční krok udělal Nicholas Schiff (Nicholas D. Schiff), vědec a lékař z lékařské fakulty univerzity v Cornellu (Weill Medical College of Cornell University) společně se svými kolegy.

Stav minimálního vědomí vzniká v důsledku těžkých poškození mozku. Pro tento stav je typické částečné vnímání okolního světa, schopnost plnit jen ty nejjednodušší úkoly, promyšlené, i když krajně omezené chování. Tento status je „lepší“ než vegetativní stav, přesto, pokud u takového člověka nedochází k pozitivním změnám v průběhu prvních 12 měsíců léčení, pak jsou šance na regeneraci minimální.

Ale jistota tohoto tvrzení radikálně zakolísala díky výzkumu Nicholase Schiffa. Jeho práce pojednává o 38letém člověku, který se po nehodě nacházel ve stavu minimálního vnímání více než šest let.

Společně s kolegy Schiff implantoval elektrody do mozku tohoto člověka, aby mohl provádět elektrickou stimulaci talamu. Tato část mozku odpovídá za motoriku a také podporuje kontrolu činnosti různých systémů (jmenovitě zraku) ze strany mozkové kůry.

V důsledku stimulace se pacientovi o poznání zlepšila efektivita psychických funkcí. Teď může vykonávat takové činnosti, které dříve pro něj byly nemyslitelné: pojmenovávat předměty, které jsou mu ukazovány, provádět přesná gesta, žvýkat potravu.

Na tomto modelu je talamus zvýrazněn modrou barvou. Jak je dobře vidět, tato struktura se nachází dostatečně hluboko, proto je přístup k ní, při operativním zásahu, vždycky spojen s určitým rizikem.

Na tomto modelu je talamus zvýrazněn modrou barvou. Jak je dobře vidět, tato struktura se nachází dostatečně hluboko, proto je přístup k ní, při operativním zásahu, vždycky spojen s určitým rizikem.

Badatelé vysvětlují svůj výběr pacienta pro tuto práci hlavně tím, že nehledě na jeho beznadějný stav, byly u něj zachovány mnohé důležité části mozku. Schiff zdůrazňuje, že zdaleka ne každému pacientu v minimálním stavu vědomí by takováto stimulace pomohla. Nicméně, vědec si myslí, že uvedené léčení by mohlo pomoci určité skupině takto postižených lidí.

Schiff vysvětluje důležitost a aktuálnost svého výzkumu a říká, že v současné době je prováděno velmi málo výzkumů stavu minimálního vědomí a jako důsledek, existující rehabilitační programy nejsou příliš efektivní.

Jak poznamenal profesor Paul Matthews (Paul M. Matthews), vedoucí katedry klinické neurologie Královské university v Londýně (Imperial College London), který se výzkumu neúčastní, uvedený způsob rehabilitace, i když je aprobován pouze na jediném člověku, se může zcela hodit pro určitou skupinu pacientů, kteří se dlouhodobě nacházejí ve stavu minimálního vědomí.

Podrobnosti o výzkumu jsou uvedeny v článku v časopise Nature.

zdroj: http://www.nature.com/news/20...

Související články

Články z rubriky Medicína, zdraví, Vynálezy,

« 12 hlava medúza Orangutani »