Genetici vytvořili 12 hlavou medúzu

Takový divný tvor pomáhá biologům poznat tajemství evoluce celé zvířecí říše. Biologové prováděli pokusy s mořskými bezobratlými.

Zleva: Eleutheria dichotoma ve svém přirozeném tvaru. Zprava:

Zleva: Eleutheria dichotoma ve svém přirozeném tvaru. Zprava: "vícehlavé" exempláře, které se podrobily zásahu genetiků.

Genetickému zásahu se podrobily exempláře medúzy druhu Eleutheria dichotoma. Badatelé řešili otázku, jak během evoluce vznikly organismy podobné těm, které stavějí korálové útesy. Vždyť oni mají ve své kolonii prakticky jedno, společné "tělo", ale zároveň velký počet "hlav".

Bernd Schierwater a Wolfgang Jakob z Hanoverské univerzity veterinární medicíny (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover) zjistili, že za vícehohlavost (přesněji - za počet orálních pólů medúz) překvapivě odpovídá jen málo genů, které mají vliv na rozvoj orgánů.

Vědci vybrali molekuly RNA, jejichž zavedením do medúzy byla potlačena činnost genů Cnox. Tlumením projevů genu Cnox-3 autoři pokusů získali dvouhlavé tvory, tlumením genu Cnox-2 se podařilo počet hlav zvýšit. U některých exemplářů medúz počet orálních pólů dosáhl čísla 12.

Působením na geny Cnox-1 a Cnox-5 získali biologové také rozdvojená chapadla a deformovanou osu souměrnosti medúz.

Koráloví láčkovci a medúzovci patří do jedné skupiny, která se jmenuje cnidarians (žahavci). Schierwater a Jakob předpokládají, že dávní předkové láčkovců, kteří žili jako jednotliví živočichové, změnili své geny, aby se stali kolonií, která měla daleko větší šanci přežít.

Vědci také došli k závěru, že utlumení naprosto nepodstatného počtu genů u těch nebo jiných tvorů v dávné minulosti mohlo přivést k velké rozmanitosti typů stavby těla, což pozorujeme i dnes.

Podrobněji s výsledky této práce se můžete seznámit v článku autorů experimentu v PLoS ONE.

zdroj: http://www.membrana.ru/lenta/...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Medicína, zdraví,

« Psychická komora Mravenci »