Všichni modroocí lidé jsou příbuzní

Všichni modroocí lidé jsou si navzájem příbuzní a jejich společný předek žil před 10 tisíci lety na břehu Černého moře. K takovému závěru dospěli dánští genetici. Tvrdí totiž, že světlé oči se u lidí objevily díky mutaci, která je od té doby předávána z pokolení na pokolení.

Všichni modroocí lidé jsou si navzájem příbuzní

Všichni modroocí lidé jsou si navzájem příbuzní

Všichni modroocí lidé jsou si navzájem příbuzní a jejich společný předek žil před 10 tisíci lety na břehu Černého moře. K takovému závěru dospěli dánští genetici z oddělení buněčně a molekulární mediciny (Department of Cellular and Molecular Medicine). Tvrdí totiž, že světlé oči se u lidí objevily díky mutaci, která je od té doby předávána z pokolení na pokolení.

To, že barva duhovky je výsledkem mutace a že všichni lidé od počátku měli oči hnědé, bylo známo už dávno. Ale Dánové zjistili, že oči získají čistě modrou barvu díky konkrétním změnám na genetické úrovni.

Vědci z univerzity v Kopenhagenu (Københavns Universitet) pozorovali stovky lidí - od plavovlasých skandinávců až po snědé obyvatele Jordánska - a u všech modrookých lidí v 15. chromozómu byla nalezena stejná mutace. Může to znamenat, že všichni měli jednoho společného předka. O koho konkrétně jde, to zatím vědci nedokáží přesně říci. Ale pravděpodobně se tento člověk narodil asi před deseti tisíci lety někde na černomořském pobřeží a vzápětí na to se jeho potomci rozběhli po celém světě.

Co je to genetická mutace?

Profesor Eiberg z oddělení buněčné a molekulární medicíny: „Genetická mutace ovlivňuje gen OCA2 v našich chromozomech, což způsobuje změny, které nám doslova zabrání mít hnědé oči. Kódy genu OCA2, takzvaného P proteinu, ovlivňují produkci melaninu, pigmentu který určuje barvu našich vlasů, očí a kůže. Změna, která má vliv na gen OCA2, jej sice úplně nevyřadí, ale spíš omezí jeho funkčnost při redukování melaninu v duhovkách - dá se říci, že zředí jejich hnědou barvu na modrou. Efekt změny v OCA2 je proto velice specifický. Pokud dojde ke kompletnímu zničení nebo vyřazení genu OCA2, pak zůstane lidský jedinec bez melaninu v barvě vlasů, očí a kůže - takovýto stav je známý jako albinismus.

Vzácnost čistě modrých očí nemohla nezpůsobit rozšíření mnoha mýtů. Sotva kdo bude vyvracet to, že v některých situacích má modrooký blondýn jistou výhodu.

zdroj: http://www.sciencedaily.com/r...

Související články

Články z rubriky Tajemství firmy,

« Jaderné mýty Hobiti »