Účet za to, že Napoleonovi vojáci spálili loď

Benátští nadšenci, kteří jsou připraveni 15. března začít znovu stavět Napoleonovými vojsky spálenou slavnou galéru „Bucentaure“, usoudili, že by bylo spravedlivé, aby část nákladů zaplatila Francie.

L'Empire des Mers, galéra „Bucentaure“ na obraze malíře

L'Empire des Mers, galéra „Bucentaure“ na obraze malíře

Prezident Francie Nicolas Sarkozy byl vyzván, aby zaplatil za křivdu, kterou spáchal Napoleon Benátkám. Benátští nadšenci, kteří jsou připraveni 15. března začít znovu stavět Napoleonovými vojsky spálenou slavnou galéru Bucentaure, usoudili, že by bylo spravedlivé, aby část nákladů zaplatila Francie.

Celková cena rekonstrukce Bucentaure se odhaduje na 20 miliónů eur. Do prací, které budou probíhat v historické benátské loděnici "Arsenál", bude zapojeno okolo 200 loďařů, tesařů a klenotníků. Na stavbu galéry se budou moct podívat turisté, žáci, ale také místní obyvatelé. Kromě předpokládané finanční pomoci z Francie se pro stavbu lodě počítá i s prostředky, které poskytnou podnikatelé italské oblasti Benátsko a Lombardie.

"Bucentaure", stejně jako známá galéra "Bucintoro" nebo Dóžecí galéra, byl poprvé sestrojen v roce 1300 a to byla epocha rozmachu Benátek. Galéra byla bohatě zdobená zlatem, prakticky to byl plovoucí palác pro benátské vladaře. Benátský dóže každý rok, když se nacházel na palubě této lodě, házel do vody svěcený prsten a prováděl tak symbolický odřad "uzavření sňatku Benátek s mořem". Později byly postaveny ještě tři takové galéry. Poslední galéra "Bucentaure", postavená v roce 1728, byla podstatně luxusnější než její předchůdkyně, které byly sestrojeny v nejlepších dobách Benátek.

V roce 1798 napoleonská vojska, která okupovala Benátky, během tří dnů rozkradla a "Bucentaure" spálila. Aby bylo z galéry odvezeno všechno zlato, bylo zapotřebí 400 mul. Z bohatého plavidla zůstalo pouze několik fragmentů, které se uchovaly až do dnešní doby v italských muzeích.

Po francouzské okupaci se dříve neznámé Benátky staly součástí nejprve Rakouska, potom Itálie. V "po" nebo "v důsledku" se vyzná ne každý a ne vždy. A pokud budeme brát v potaz to, že v Benátkách doposud pořád ještě existují ultrapravicoví separatisté, kteří si přejí vytvořit z oblasti Benátska na římské vládě nezávislou "Padamskou republiku", je jasné, proč se pocit křivdy, spáchanou Bonapartem, mohl uchovat v paměti Benátčanů více než 200 let.

zdroj: http://www.timesonline.co.uk/...

Související články

Články z rubriky Ideje, projekty,

« Energetické ostrovy Nářadí pro hlodavci »