Solární energie pro celé USA z 92 čt. mil

92 čteverčních mil by mohlo vytvořit dostatek solární energie pro celé USA. Solární tepelné elektrárny by opravdu mohly vyřešit všechny naše enegetické problémy, včetně noční elektřiny.

Elektrárny raději používají pro zahřívání potrubí s kapalinou zrcadla, která jsou nastavena do Fresnelovi konfigurace, než sluneční články k přetváření slunční energie přímo na elektrickou energii.

Elektrárny raději používají pro zahřívání potrubí s kapalinou zrcadla, která jsou nastavena do Fresnelovi konfigurace, než sluneční články k přetváření slunční energie přímo na elektrickou energii.

Tvrzení, že solární energie je jen jedna z mnoha možností, jak uspokojit naše energetické potřeby, nemusí platit. David Mills, předseda a vedoucí vědecký pracovník solární společnosti Ausra, nedávno na konferenci International Solar Energy Society představil dokumenty, které tvrdí, že solární tepelné elektrárny by opravdu mohly vyřešit všechny naše enegetické problémy, včetně noční elektřiny. Já vím... všechny naše energetické problémy? Dobře, myslím si, že toto si pozornost zaslouží.

Elektrárny raději používají pro zahřívání potrubí s kapalinou zrcadla, která jsou nastavena do Fresnelovy konfigurace, než sluneční články k přetváření slunční energie přímo na elektrickou energii. Pára, vytvořená teplem ze zahřáté kapaliny, pohání turbíny, které vytvářejí elektrickou energii. Ačkoli to není nová technika, Mills tvrdí, že technologie dovoluje kapalině udržet teplo a produkovat páru také během noci. V dokumentaci jsou výpočty uvádějící, že 92 mil solárních tepelných farem by mohlo vytvořit dostatek energie pro celou zemi.

Navzdory optimistickým výsledkům výpočty varují, že takový plán požaduje kompletní rekonstrukci stávající energetické infrastruktury. Zemská AC (střídavý proud) síť by musela být změněna na vysoko napěťovou DC síť (stejnosměrný proud) z důvodu snížení přenosových ztrát z 50% na 3% během přenosu energie ze slunného jihozápadu do energeticky hladovějícího severovýchodu. Miles tvrdí, že by to mohl být velký krok, který by pomohl mnoha zemím od “investičně náročných elektráren na fosilní palivo, které musí být v provozu nepřetžitě” k “elektrické energii vytvořené lidmi a ekonomickému dennímu rytmu,” se kterým je solární a větrná energie úzce spojena.

Zatím Ausra vyvinula 175-megavatové solární elektrárny pomocí vlastní solární skladovací technologie a uvede je na trh v polovině roku 2009. Přikláníme se k názoru, že jde spíše o experiment a i když je velice zajímavý, nemyslíme si, že se někdy elektrická síť v USA převede na stejnosměrnou. Přestože je jihozápad bohatým zdrojem slunečního svitu a měl by být využit, nejsem si jistý, že nakonec bude nejlepším a nejdistribuovanějším systémem.

Velké nápady si žádají také velké změny, nemýlím-li se. Možná že přehodnocení uhlíkem ovlivněné infrastruktury je stejně důležité, jako hledání dalších zdrojů elekrické energie.

zdroj: http://www.ecogeek.org/conten...

Související články

Články z rubriky Technologie, Ideje, projekty,

« Oteplování Everettův vesmír »