Zpomalení procesu stárnutí o dvacet let

Lze proces stárnutí zpomalit i o dvacet let. Důležitý je způsob, jakým uvažujeme. Mladé myšlení přináší kromě mladého vzhledu také výrazné zlepšení zdraví a celkového psychického stavu.

Stárnutí je proces, který se projevuje se chátráním tělesné schránky a snižováním efektivity a účinnosti fungování organismu, hromaděním se různých defektů v organismu a jeho klesající schopností tyto defekty opravovat a nahrazovat vadné či odumřelé buňky novými.

Stárnutí je proces, který se projevuje se chátráním tělesné schránky a snižováním efektivity a účinnosti fungování organismu, hromaděním se různých defektů v organismu a jeho klesající schopností tyto defekty opravovat a nahrazovat vadné či odumřelé buňky novými.

Podle nové knihy psycholožky Ellen Langer z Harvardu nazvané Counterclockwise lze proces stárnutí zpomalit i o dvacet let. Důležitý je způsob, jakým uvažujeme. Mladé myšlení přináší kromě mladého vzhledu také výrazné zlepšení zdraví a celkového psychického stavu.

Ellen Lagner ve své knize shrnula výsledky studie, které s účastnila skupina mužů ve věku kolem sedmdesáti a osmdesáti let. Studie probíhala v hotelu v Nové Anglii, který byl v té době uzavřen a sloužil pouze k jejím účelům.

Psycholožka upravila prostředí tak, aby navozovalo atmosféru doby před dvaceti lety. Účastníky studie požádala, aby se nesnažili nostalgicky vzpomínat na minulost, ale aby se pouze pokusili chovat tak, jako by se vrátili zpátky v čase. Účelem studie bylo vyvolat u mužů myšlení odpovídající této době a zjistit, jaký má tento proces vliv na jejich duševní a zdravotní stav.

Již po jednom týdnu byli muži, účastnící se studie, flexibilnější než další skupina stejného věku, která ve studii sloužila jako porovnávací vzorek. Zlepšily se jejich duševní schopnosti, obratnost, postoj, chůze a zlepšily se artritické obtíže horních končetin. Muži ze zkušební skupiny získali také mladší vzhled.

Studie tedy přinesla zjištění, že proces stárnutí lze do jisté míry zvrátit.

Ellen Langer je přesvědčená, co se týče stárnutí a zdravotního stavu, jsou lidé otroky zažitých stereotypů. Domnívá se, že pokud se člověku podaří vymanit se z jejich zajetí, může žít produktivním a plnohodnotným životem I ve vysokém věku.

Spolu s dalšími kolegy z Harvardu prováděla Ellen Langer podobné experimenty několik desetiletí.

zdroj: http://www.newsweek.com/id/19...

Související články

Články z rubriky Společnost, lidé, Medicína, zdraví,

« Schopnost lézt Oxygenace »