RNA

Octomilka obecná (Drosophila melanogaster), čeleď octomilkovití, řád dvoukřídlí (Diptera). Druhové jméno pochází z řečtiny a znamená "černobřichá". Drosophily, tzv. "banánové" nebo "ovocné mušky", jsou využívány jako laboratorní zvířata nebo krmivo, ale především jako nejrozšířenější modelové organismy v biologii a v genetických studiích, fyziologii a evoluční biologii.

Transpozony - pohybliví genomoví paraziti

Transpozony jsou mobilní genetické elementy nalezené v dědičném materiálu u lidí a jiných organismů. Jsou schopné replikace a nové kopie mohou být vloženy do nových míst v genomu. Protože toto ohro...
Získaný vzorek představuje pár enzymů, každý z nich se skládá ze dvou částí (elementů)

Umělé RNA se donekonečna kopírují

Vědcům podařilo syntetizovat enzymy RNA, které jsou schopny do nekonečna reprodukovat samy sebe, dokonce i za nepřítomnosti jakýchkoliv bílkovin nebo jiných složek buňky. Předpokládá se, že stejné ...
Badatel Hauke Trinks, který strávil 13 měsíců na Krajním Severu a zkoumal tam vlastnosti ledovce

Led je příznivé prostředí pro zrození života

Výsledky výzkumu svědčí o tom, že pokud se život na Zemi zrodil v ledovci, pak k něčemu podobnému mohlo dojít i na jiných místech Sluneční soustavy, nemluvě o planetách jiných hvězd, které třeba pa...
Uvnitř buněčného jádra je veškerá genetická informace soustředěna do molekul DNA, "zabalených" do chromozómů.

Mechanismus vzniku rakovinového nádoru

Vědcí zjistili, že teloméry – opakující se DNA, proteinové komplexy na konci chromosfér, které se postupně zkracují pokaždé, když buňka prochází procesem dělení – obsahují také RNK.
Na tomto obrázku jsou na chromozonu teloméry označeny červenou barvou. Baird tvrdí, že pokud nejsou v pořádku, pak buňka sama "rozhoduje" o tom, že v teloméře je narušena DNA, což je nutné odstranit sloučením těchto, jakoby, rozervaných kousků. Ale toto "léčení" ničemu dobrému nepřispívá.

Kritická délka lidské teloméry

"Pane doktore, kolik času mi ještě zbývá?.." - pokud by tuto otázku zadala biologická buňka, pak by na ni mohl odpovědět Duncan Baird (Duncan M. Baird) a jeho kolegové z Cardiffovy univerzity (Card...
Zleva: Eleutheria dichotoma ve svém přirozeném tvaru. Zprava: "vícehlavé" exempláře, které se podrobily zásahu genetiků.

Genetici vytvořili 12 hlavou medúzu

Takový divný tvor pomáhá biologům poznat tajemství evoluce celé zvířecí říše. Biologové prováděli pokusy s mořskými bezobratlými.