Fyzikální možnosti cestování časem

Touha znovu obejmout již zesnulého, milovaného člověka nebo snaha zabránit nehodám, to jsou stále trvající důvody, proč myšlenka cestování v čase vrtá hlavou tolika lidem.

Vesmír a čas jsou navzájem propojeny jako vlákna čtvrté dimenze, nazvaná vesmírný čas

Vesmír a čas jsou navzájem propojeny jako vlákna čtvrté dimenze, nazvaná vesmírný čas

Radosti, hrůzy a opravdové možnosti navigace čtvrté dimenze, s kvantovým fyzikem Michio Kakuem (Michio Kaku) a astrofyzikem Charlesem Liuem (Charles Liu). Touha znovu obejmout již zesnulého, milovaného člověka nebo snaha zabránit nehodám, to jsou stále trvající důvody, proč myšlenka cestování v čase vrtá hlavou tolika lidem. I když je tento nápad zatím pouze fikcí, někteří vědci tvrdí, že cestování časem není nemožné. Vracet se zpět v čase nelze.

Podle teoretiků existuje několik scénářů, které by mohly sloužit jako návod pro cestování do minulosti, říká Brian Green, autor bestselleru, "The Elegant Universe", který je zároveň fyzikem na univerzitě v Kolumbii (Columbia University). "A skoro všechny, pokud si je dobře prostudujete, balancují na hraně fyziky, té fyziky, kterou dnes známe. Mnozí z nás si ale myslí, že můžeme všechny tyto scénáře zavrhnout."

Čtvrtá dimense

Ve fyzice je čas popsán spíše jako dimenze než jako délka, šířka a výška. Pokud se vydáte z vašeho domu do potravin, procházíte všemi rozměry prostoru a postupujete vpřed jeho dimenzemi - délkou, šířkou a výškou. A zároveň cestujete kupředu v čase, čtvrtou dimensí.

"Vesmír a čas jsou navzájem propojeny jako vlákna čtvrté dimenze, nazvaná vesmírný čas," říká Charles Liu, astrofyzik z City University v New Yorku, fakulty Staten Island a spoluautor knihy "One Universe: At Home In The Cosmos."

Vesmírný čas můžeme chápat jako kus spandexu se čtyřmi dimenzemi, vysvětluje Liu. "Pokud něco vznikne masa - vy, já, nějaký předmět nebo hvězda - umístěné v té části čtyř dimenzionálního spandexu, vytvoří se důlek," říká. "Tento důlek je projevem ohybu vesmírného času při snaze vypořádat se s touto masou.

Ohyby vesmírného času mají za důsledek pohyb objektů po zakřivené dráze a toto zakřivení vesmíru je to, co my známe pod pojmem gravitace.

Matematicky se můžeme vracet zpět nebo jít kupředu ve třech prostorových směrech. Ale čas tuto volnost pohybu nesdílí.

"V tomto čtyř dimenzionálním vesmíru můžete postupovat v čase pouze směrem kupředu," řekl Liu pro LiveScience.

červí díra (anglicky Wormhole) - hypotetický tunel spojující dvě oblasti vesmírného času

červí díra (anglicky Wormhole) - hypotetický tunel spojující dvě oblasti vesmírného času

Tunelování do minulosti

Existuje pár návrhů, jak cestovat časem. Mimochodem, podivejte se taky na pomyslné cestování časem.Ve většině z nich figuruje tzv. červí díra (anglicky Wormhole) - hypotetický tunel spojující dvě oblasti vesmírného času. Oblasti propojené tímto mostem by mohly být dva naprosto odlišné vesmíry nebo části jednoho vesmíru. Předměty by mohly cestovat hrdlem jedné červí díry k cíli na druhé straně.

"Červí díry jsou budoucnost a také minulost," řekl Michio Kaku, autor knih "Hyperspace", "Parallel Worlds" a fyzik z City University v New Yorku. "Ale musíme být velice ostražití. Benzín jako palivo, který je nezbytný pro pohon stroje času, naprosto zaostává za vším, co bychom mohli vytvořit s dnešními znalostmi technologie.

Abychom dostali červí díru do konstrukce vesmírného času, vysvětluje Kaku, potřebovali bychom energii odpovídající síle hvězdy nebo negativní energii, exotický objekt s energií menší než nic.

Greene, expert na strunovou teorii - která zobrazuje hmotu v minimálně 10 dimenzích a snaží se přemostit mezery mezi jadernou fyzikou a základními přírodními silami, se o tento scénář velmi zajímal.

"Mnoho lidí, kteří studují subjekty, doufají, že toto propojení by mohlo snad jednou fungovat," řekl Greene v interview. "Ale základním cílem je, pokud jste opravdu velkými optimisty, jak oblafnout otevření červí díry, protože můžete udělat nejen zkratku z jedné části vesmíru do druhé, ale zároveň propojit jeden okamžik v čase s jiným."

Vesmírné struny

Další populární teorií je potencionální cestováni v čase, která zahrnuje něco, čemu se říká vesmírné struny - rovné trubice energie, natažené napříč celého doposud objeveného vesmíru. Tyto úzké oblasti, zbytky dřívějšího vesmíru, pravděpodobně obsahují obrovské množství hmoty a proto mohou pokřivit okolní vesmírný čas.

Vesmírné struny jsou nejspíš nekonečné nebo vytvářejí smyčku, řekl J. Richard Gott, autor knihy "Time Travel in Einsten´s Universe" a astrofyzik z Princeton University. "Proto spíše připomínají špagety nebo makaróny."

Přiblížení dvou takovýchto strun k sobě, tvrdí Gott, ohne vesmírný čas tak důrazně a s tak specifickým nastavením, že by pravděpodobně bylo možné cestovat v čase, ovšem čistě teoreticky.

"Toto je cíl, o který by se super civilizace měla pokusit." řekl Gott por LiveScience. " Opravdu je to hodně vzdálené tomu, o co se my zatím můžeme pokoušet. Jsme civilizace, která není schopna kontrolovat ani své vlastní zdroje energie přímo na planetě."

Prozatím nemožné

Matematicky můžete zajisté také tvrdit, že se něco vrací do minulosti, tvrdí Liu. "Ale toto cestování do minulostí prozatím není možné ani pro mě, ani pro vás." řekl.

Nicméně, někteří vědci věří, že cestování do minulosti je teoreticky možné, ačkoli v praxi neproveditelné.

Možná, pokud by existovala teorie pro všechno, něco co by vyřešilo všechny Einstainovy rovnice včetně červí díry, teprve pak bychom viděli, zda je cestování časem opravdu možné, říká Kaku. "Ale to by vyžadovalo technologii mnohem vyspělejší, než my zatím dokážeme vytvořit. "Nedomnívám se, že zítra nějaký mladý vynálezce, vyvine přístroj pro cestování časem ve svém sklepě."

Prozatím je jedinou definitivní částí pro cestování čtvrtou dimenzí to, že postupujeme směrem dopředu, do budoucnosti, každým nastávajícím momentem. A pro ty, kteří doufají, že uvidí, jak Země vypadala před miliony let, mají vědci dobré zprávy.

"Pokud chcete vědět, jak vypadala Země před jedním miliónem let, poradím vám jak to udělat," řekl Greene, konzultant filmu "Déjà Vu", který se zabýval cestováním v čase. "Postavte si vesmírnou loď. Dosáhněte rychlosti světla za jednotku času - to umím spočítat. Vraťte se zpět na Zem a až vystoupíte, budete starší přibližně o jeden rok, zatímco Země zestárla o milión let. Měli byste se takto dostat do budoucnosti Země.

zdroj: http://www.livescience.com/te...

Související články

Články z rubriky Ideje, projekty, Tajemství firmy,

« Darwinův blog Maso ze zkumavky »