Důkaz existence paralelního světa?

V srpnu astronomové pracovali na analýze informací získanych pomocí NASA WMAP (Wilkinsnovy mikrovlnné anizotropní sondy), satelit ohlásil, že nalezli velkou prázdnotu ve vesmíru. Rozměr díry je tak velký, že jej nelze vysvětlit pomocí žádných stávajících kosmologických teorií.

Wilkinsnova mikrovlna anizotropní sonda

Wilkinsnova mikrovlna anizotropní sonda

V srpnu astronomové pracovali na analýze informací získanych pomocí NASA WMAP (Wilkinsnovy mikrovlnné anizotropní sondy), satelit ohlásil, že nalezli velkou prázdnotu ve vesmíru. Prázdnota je oblast vesmíru, která obsahuje mnohem méně materiálu (hvězd, mlhovin, prachu a jiných složek), než je obvyklé. Protože je náš vesmír relativně různorodý, prázdná místa nejsou ojedinělá, ale v tomto případě se enormní rozměr díry vymyká očekávaným vzdálenostem. Díra, nalezená v souhvězdí Eridana, je přibližně 1 miliarda světelných let široká a zhruba 10 000 krát větší než naše galaxie, nebo 400 krát delší než je vzdálenost k Andromedě, nejbližší „velké“ galaxii.

Je to důkaz existence paralelního vesmíru? Rozměr díry je tak velký, že už na první pohled je jasné, že jej nelze vysvětlit pomocí žádných stávajících kosmologických teorií, ačkoli vědci chystají určitá vysvětlení, založená na zaručených teoretických modelech, která by mohla předpovědět existenci „obrovských zauzlení“ ve vesmíru, známých jako topologické defekty.

Nicméně, profesorka fyziky, Laura Mersini-Houghtonová, z Karolínské university v Chapel Hill (University of North Carolina) podala ohromující tvrzení. Říká, „Standardní kosmologie nedokáže vysvětlit tyto obrovské kosmické díry“ a pokračuje ve své průkopnické hypotéze, že obrovská prázdná místa jsou „... bezpochyby známky dalšího světa za hranicemi toho našeho“.

Myšlenka alternativního nebo paralelního světa je známa už delší dobu a poskytla značnou inspiraci Sci-Fi literatuře a žhavým nekonečné filozofickým debatám, ačkoli z vážného vědeckého hlediska nikdy nepřesáhla hranice spekulativních a teoretických oblastí. Možná až teď. Pokud Mirsini-Houghtnová má pravdu, Eridanská obří díra by mohly být prvním experimentálním důkazem existence dalšího vesmíru. Důsledky této skutečnosti jsou velice důležité pro každého, ale největší význam mají pro komunitu astrofyziků, protože by mohli podpořit řadu rozebíraných teorií a dalších ústředních diskusí.

Ale teorie Mersini-Houghstonové a jejich kolegů o zapleteném vesmíru, umožňuje provést dokazatelné prognózy, poskytující příležitost potvrdit nebo vyvrátit tato tvrzení, jakmile do astronomických počítačů dorazí více informací. Její model předpovídá existenci ne jedné, ale dvou obrovských děr, které se mají vyskytovat v každé hemisféře našeho vesmíru. Jedna byla nalezena pomocí dat z WMAP a vyskytuje se v severní hemisféře. Je možné, že nové informace nám odhalí podobnou prázdnotu i v Jižní hemisféře. Tato a jiné pronikavé experimentální projekty Mersini-Houghtonové nám ukáží, zda nenastala nová éra kosmologického uvažování.

zdroj: http://www.paternitytestingla...

Související články

Články z rubriky Astro, vesmír,

« Duny na Marsu Mise na Mars »