Mamuti pobývali v britské přírodě před 14 000 lety

Profesor Adrian Lister, který se zabývá výzkumem mamutů, přišel nedávno díky svým studiím na kloub určitým nejasnostem. Kdy se tedy datuje vymření mamutů? A jaké jsou důvody vymření mamutů?

Mamut je vyhynulý rod z čeledi slonovitých a řádu chobotnatců. Mamuti tedy byli podobní dnešním slonům. Mamuti měli dlouhé zahnuté kly a severské druhy dlouhé chlupy. V době ledové obývali severní oblasti Evropy, Severní Ameriky a severní Asii.

Mamut je vyhynulý rod z čeledi slonovitých a řádu chobotnatců. Mamuti tedy byli podobní dnešním slonům. Mamuti měli dlouhé zahnuté kly a severské druhy dlouhé chlupy. V době ledové obývali severní oblasti Evropy, Severní Ameriky a severní Asii.

Výzkum publikovány v Geologickém Magazínu (Geological Journal) konečně po dlouhé době prokázal, že kosti nalezené v anglickém městě Shropishire v Anglii poskytují jeden z největších geologických důkaz o druhu severních mamutů v severozápadní Evropě. Analýzy kostí a okolního prostředí totiž nasvědčují, že někteří mamuti pobývali v britské přírodě ještě dlouho poté, než se domnívalo, že vymřeli.

Kosti jednoho samčího dospělého mamuta a nejméně čtyř mamutů nedospělých byly poprvé vykopány v roce 1986. Jejich dřívější karbonové datování se ukázalo jako nepřesné. Moderní technologické pokroky a nynější studie však navíc zahrnují studii rozkladu mamutích kostí, analýzu zkamenělého hmyzu, který se na nalezišti také vyskytoval, ale i podstatnou geologickou analýzu zdejších sedimentů. Je totiž nutné zkoumat kosti v kontextu s tamějším prostředím.

Výzkum byl realizován profesorem Adrianem Listerem (v muzeu Natural History Museum v Londýně). "Všeobecně se má za to, že vymření mamutů se odehrálo v severozápadní Evropě před asi 21 000 lety během doby ledové", řekl Lister. Naše nové radiokarbonové datování condoverských mamutů tento názor mění a uvádí, že mamuti se do Británie vrátili a přežívali zde dokonce až do období před 14 000 lety.

Tyto kosti jsou posledním záznamem mamutů v severozápadní Evropě, který nejen dokazuje, že některé druhy přežily delší dobu, než bylo domníváno, také ale řeší otázku, zda mamuti vymřeli kvůli době ledové nebo kvůli jejich lovení. Nové informace o poslední "etapě života" mamutů spíše úzce souvisí s klimatickou změnou. "Lidé se v okolí mamutů sice vyskytovali, ale nebyl objeven žádny významný důkaz o lovení mamutů", dodává k tomuto tématu Lister.

zdroj: http://www.physorg.com/news16...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Vynálezy,

« Umělecké dílo Žraloci »