Člověk je od přírody zvíře politické

Aristoteles byl možná blíže k pravdě než sám mohl tušit, když prohlásil, že člověk je od přírody zvíře politické. Desítky předešlých studií stanovily silnou spojitost mezi politickým přesvědčením a jistými vlastnostmi osobnosti.

Homo politicus

Homo politicus

Konzervativci mají sklon dožadovat se zákonů a struktura jejich života je důslednější při prosazování zásadních rozhodnutí. Liberálové naopak disponují velkou tolerancí pro dvojsmysly a komplikace a snadněji se adaptují během neočekávaných okolností.Ukázalo se, že blízký vztah mezi politickým přesvědčením a "stylem poznávání" je dědičný, přenáší se z rodičů na potomky, to tvrdí studie zveřejněná v britském deníku Nature Neuroscience.

Díky této souvztažnosti David Amodio, vědec z New Yorkské univerzity politických věd (New York University - Department of politics) se svými kolegy, se rozhodl zjistit,zda mozky liberálů a konzervativců nereagují odlišně na různé druhy podnětů. Skupina 43 pravicově orientovaných osob byla požádána, aby vykonala sérii počítačových testů, přizpůsobenou pro vyhodnocení nepřipravených otázek, které měly narušit jejich dobře zažitou rutinu.

"Lidé často, den za dnem, jezdí domů stejnou cestou, takže se z toho stane zvyk, který nevyžaduje mnoho přemýšlení." pomocí přirovnání vysvětluje ve svém e-mailu Amodio. "Ale někdy se stane, že z důvodu oprav narazí na uzavření silnice nebo jim do cesty skočí zvíře, a to se pak musí vymanit ze svého stereotypu, aby vyhodnotili a zpracovali nové informace."

Použitím elektro-encefalografu, který měří aktivitu mozku, výzkumníci vyhodnotili činnost části mozku - předního laloku mozkové kůry - která je úzce spojena se autoregulačním procesem při konfliktních situacích. Uspořádaní bylo zřejmé: respondenti, kteří se popsali jako liberálové, vykazovali "výrazně klidnější chování", když byla, pro narušení jejich rutiny, vyvolána nějaká hypotetická konfliktní situace. A konzervativci byli méně flexibilní, odmítali se odchýlit od svých zvyků a opovrhovali signály typu "... tohle by mělo být změněno." Jistě, zda je to dobře nebo špatně, záleží na úhlu pohledu: někdo může interpretovat výsledky tak, že liberálové jsou bystří a konzervativci přísní a tvrdohlaví.Zatímco jiní si, a zcela popravdě, mohou jejich chování vyložit tak, že ti nanicovatí liberálové nesáhnou po zbrani, a že konzervativci jsou vytrvalí a loajální.

Ale vraťme se zpět k původní a mnohem zajímavější otázce. Ani zákonitosti při neuronové aktivitě, ani politickou orientaci, se neodvažuje Amodio odvodit. "Neutrální mechanizmy pro monitorování konfliktních situací jsou vytvářeny v raném mládí," a je pravděpodobné, že jsou zakořeněny v genetické dědičnosti, tvrdí on. "Ale, i kdyby geny mohly poskytnout základ pro liberálnější nebo konzervativnější orientaci, pořád jsou formovány ze značné části vývojem a prostředím, kde každý vyrůstal," dodal.

Důležitým faktem, který bychom neměli opomenout, je také to, že lidský mozek je velice tvárný a jeho neutrální funkce se mohou měnit důsledkem reakcí na nové informace.

zdroj: http://www.physorg.com/news10...

Související články

Články z rubriky Společnost, lidé, Medicína, zdraví,

« Starověké úly Manuskripty »