Čínské války začínaly kvůli ochlazování

Většina ozbrojených konfliktů, které probíhaly ve východní Číně, začaly po ochlazení podnebí. Vědci zaregistrovali tuto souvislost, když zanalyzovali klimatické změny a detaily čínské vojenské historie posledního tisíciletí.

Scéna z první japonsko-čínské války (od r. 1894 do r.1895), která mimochodem probíhala hlavně na území Korey

Scéna z první japonsko-čínské války (od r. 1894 do r.1895), která mimochodem probíhala hlavně na území Korey

Mezi lety 1000 a 1911 ve východní Číně proběhlo 899 válek. Pro lepší orientaci David Zhang (David D. Zhang), profesor z hongkongské univerzity (University of Hong Kong), se svými kolegy rozdělil toto období na desetiletí a rozčlenil ony časové úseky na tři typy, zvlášť periodu s velmi častými (více než 30 válek), častými (15-30 válek) a méně častými (méně než 15) válečnými konflikty.

Za celou tuto dobu se na severní polokouli vystřídalo šest velkých cyklů oteplování a ochlazování. Je charakteristické, že na sledovaném území, které bylo z pohledu zemědělství nejúspěšnějším, během chladného období klesala i úrodnost a počet hospodářských zvířat.

Jak vědci zpozorovali, všechna čtyři desetiletí s velmi častými, ale také větší část s častými válečnými konflikty spadala do období ochlazování. Vědci dodávají, že zvýšení této bojovnosti začínalo postupně, během 10-30 let po začátku studeného období.

Profesor Zhang uvedl, že v době ochlazování se v Číně nejen častěji bojovalo, ale docházelo také k výměně dynastií. Jak sám vědec podotkl, výsledky bádání udivily i jeho samotného.

Když David Zhang mluví o praktických závěrech své práce, která byla publikovaná v časopise Human Ecology, tak zdůrazňuje, že změny klimatu, které způsobují snížení potravinových a vodních zdrojů, mohou mít podobné působení na lidstvo i v budoucnosti. V důsledku „želízkem v ohni“ se mohou stát i bohaté, ale i vyčerpané regiony.

zdroj: http://www.nature.com/news/20...

Související články

Články z rubriky Společnost, lidé,

« Upovídanost poklad vikingů »