nádor

Kmenové buňky se nacházejí ve většině mnohobuněčných organizmů. Charakteristická pro ně je schopnost obnovovat se mitotickým buněčným dělením a rozdělení na řadu specializovaných typů buněk.

Kmenové buňky na vypěstování většího poprsí

Terapií kmenovými buňkami lze dosáhnout zvětšení velikosti poprsí. Nová metoda bude zpřístupněna ženám ve Velké Británii. Zde již probíhá zkušební léčba u pacientek, kterým byly z prsou odstraněny ...
rakovi­nové buňky

Byl vynalezen gen blokující rakovinu

Výzkumníci z Britské Kolumbie (BC) řekli, že by tento objev mohl pomoci vyléčit mnoho pacientů s rakovinou. Výzkumný tým z BC Cancer Agency vedl studie, prováděné na myších, a ty potvrdily, že gen ...