Biometan jako biopalivo budoucnosti

Otázka používání biometanu, což je upravený bioplyn, je nyní otázkou lidstva a energie. Zdroje bioplynu jsou různé a řadí se mezi ně například přirozená či zemědělská prostředí nebo odpadové hospodářství jako jsou čistírny odpadních vod. Jaké jsou tedy možnosti a výhody v požívání biomethanu?

Bioplyn je plyn produkovaný během anaerobní digesce organických materiálů a skládající se zejména z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2).

Bioplyn je plyn produkovaný během anaerobní digesce organických materiálů a skládající se zejména z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2).

Odpad vytvořený obyvatelstvem v anglickém městu Manchester má být "recyklován" a dále díky "recyklaci" napájet okolo 500 domácností v tomto městě. Tento proces má být ve Velké Británii první svého druhu a je zkoušen na čistírně odpadních vod Davyhulme v Manchesteru. Podle projektu za £4.3m, by měl být lidské odpad přeměněn na plynové palivo biometan, který by byl čerpán domácnostmi. Tato metoda, vynalezena organizacemi National Grid a United Utilities byla označena díky nízkým uhlíkovým emisím, jako palivo budoucnosti.

Caroline Ashton, manažerka pro biopaliva společnosti United Utilities řekla: "Čištění odpadních vod je 24 hodinový proces, a tak je dodávka bioplynu neustálá. Jedná se o velice hodnotný zdroj a vše je naprosto obnovitelné. Využitím této "volné energie" tak můžeme zredukovat naše palivové poplatky i uhlíkové stopy."

Biometan by mohl být pak také používán k napájení kalových cisteren komunálních firem.

Janine Freeman, ředitelka organizace National Grid´s Sustainable Gas Groupdodala, že čistírna velkosti té Davyhulme by mohla být v budoucnosti schopna poskytovat energii pro více než 5000 nemovitostí. Užití biometanu jako paliva pro kalové čistírny by také mohlo naší zemi pomoci v rozšíření užití obnovitelné energie, uvádějí dále odborníci.

Projet získal finance z oddělení ministerstva Defra, prostřednisvtím programové činnosti Waste and Resources Action Programm (WRAP) a doufá se, že by mohl být uveden a nastartován v roce 2011.

zdroj: http://www.greenwisebusiness....

Související články

Články z rubriky Ideje, projekty,

« Soustava planet Nesmrtelný záznam »