publikace

Rychlý rozvoj internetových technologií podstatně rozšířil možnosti práce s informacemi po síti

Je vhodné, aby byly vědecké materiály přístupné?

Počet badatelů, kteří provádějí svou činnost s použitím veřejných instrumentů Web 2.0 není zatím příliš velký, ale neustále roste. Jako příklad můžeme uvést Science 2.0, kde každý vědec, který se s...
I think [sketch] Case must be that one generation then should be as many living as now. To do this and to have many species in same genus (as is) requires extinction.

Osobní Darwinův blog

Na webové stránky Darwin Online Project bylo přidáno více než 90 tisíc dokumentů. Patří sem i publikace a rukopisy Darwina, jeho osobní dopisy a poznámky, ale také koncept k práci "O původu druhů",...