pozitron

Jádro NCSU PULSTAR reaktorů na 1Mw

Největší svazek antihmoty vytvořili … studenti!

Studenti vytvořili největší tok antihmoty… z čeho se skládá? Z pozitronů (nebo antielektronů – pokud se vám tento termín líbí více). Získává se z velké lamely a mění se na mohutný tok elementárních...