nervový systém

Poškozené axony zrakového nervu u normální myši (dole) a regenerované u myši po genové terapii

Poškozené neurony jsou schopny regenerace

Nervový systém je schopen regenerace, ale jeho možnosti jsou omezené. Zhigang He se svými kolegy z dětské nemocnice v Bostonu (Children's Hospital Boston) a z Harvardské lékařské fakulty (Harvard M...
Záznam vícekanálového elektroencefalografu

Význam náhodné mozkové aktivity

Čím složitější je nervový systém mozku, tím vyšší je jeho funkčnost, která se projevuje jako šum. Vědci z vyvrátili názor o tom, mozkový šum je náhodná elektrická aktivita mozku a nehraje podstatno...