Poškozené neurony jsou schopny regenerace

Nervový systém je schopen regenerace, ale jeho možnosti jsou omezené. Zhigang He se svými kolegy z dětské nemocnice v Bostonu (Children's Hospital Boston) a z Harvardské lékařské fakulty (Harvard Medical School) našli gen, jehož deaktivace či "odstranění" vyvolává regeneraci poškozených axonů.

Poškozené axony zrakového nervu u normální myši (dole) a regenerované u myši po genové terapii

Poškozené axony zrakového nervu u normální myši (dole) a regenerované u myši po genové terapii

Nervový systém je schopen regenerace, ale jeho možnosti jsou omezené. Zhigang He se svými kolegy z dětské nemocnice v Bostonu (Children's Hospital Boston) a z Harvardské lékařské fakulty (Harvard Medical School) našli gen, jehož deaktivace či "odstranění" vyvolává regeneraci poškozených axonů.

Nejdříve si vědci mysleli, že doživotní paralýzu u pacientů způsobuje poškození míchy. Ale jde o to, že neurony u dospělého jedince (zvířecího i lidského) ztrácejí "flexibilitu", kterou měly v období raného rozvoje. A navíc, spojení v oblasti poškození brání růstu axonů.

Mnoho vědců se pokoušelo vrátit neutronům mládí a stimulovat růst nových axonů, které by nahradily poškozené, ale úspěchy byly mírně řečeno skromné.

Nyní Zhigang He se svými kolegy našli gen, jehož odstranění u dospělých myší způsobilo viditelnou regeneraci nervové tkáně právě v poškozeném místě (o čemž vědci také informovali v článku v časopise Science).

Tento gen kódoval syntézu molekuly PTEN. Ta blokuje signální kaskádu, zapojenou do syntézy bílkovin a do růstu buněk, vysvětlují biologové.

Při pokusu vědci poškodili zrakový nerv myší, který sám není schopen se regenerovat. A co je ještě zajímavější, 80% neuronů s roztrženými axony obvykle odumírají.

Přesto u živočichů, kteří byli zbaveni PTEN, 50% neuronů s poškozenými axony přežilo a asi zhruba 10% axonů v poškozeném nervu dorostly do výsledných 4 milimetrů během 28 dnů.

Autoři práce říkají, že tyto milimetry jsou obrovský krok kupředu v oblasti stimulace regenerace nervových tkání. Pravda, ještě zbývá hodně otázek nezodpovězených. Včetně toho, že se neví, zda budou znovu narostlé axony schopny vytvářet mezi sebou spojení, a zda bude podobná metodika fungovat při obnově poškozené míchy. Pokusy, které by měly na tyto otázky odpovědět, už probíhají.

zdroj: http://sciencenow.sciencemag....

Související články

Články z rubriky Medicína, zdraví,

« Orgán Antioxidanty »