U opic se rozvíjí kultura využívání kamenů

Opice snaží kameny opracovat, přičemž tyto praktické dovednosti si předávají z pokolení na pokolení.

Schopnost učit se byla připisována pouze člověku

Schopnost učit se byla připisována pouze člověku

Dovednosti při zacházení s kamennými nástroji, které potomci dědí po matce, lze zcela vážně nazvat kulturou, která nejen existuje, ale postupem času se i transformuje. O výsledky mnohaletého pozorování opic se podělili specialisté z Institutu pro výzkum primátů (Primate Research Institute) v Kioto.

Vědci už dlouho vědí, že některé druhy opic v divoké přírodě v tom či jiném tvaru používají kameny jako příruční předmět. Neberou si na určitém místě prostě jen to, co jim první padne pod ruku, ale vybírají si ty nejvhodnější a pak je používají jako kladívka nebo primitivní motyčky. Naši ocasatí příbuzní se rovněž snaží kameny opracovat, přičemž tyto praktické dovednosti si předávají z pokolení na pokolení.

"Před šedesáti lety předpoklad, že by zvířata mohla mít nějakou kulturu, byl pro většinu vědců nemyslitelný. Dnes existuje nemálo důkazů o "inovacích" v říši zvířat a o předávání takového jednání", - říkají badatelé z Kiota, kteří výsledky mnohaletých pozorování japonských makaků zveřejnili v Current Directions in Psychological Science.

Od roku 1979 vědci mezi těmito opicemi pozorovali něco jako kulturu použití kamenů. Zacházení s nimi zahrnuje např. tření dvou kamenů a jejich vzájemná interakce, úder kamenem o tvrdý povrch (o skálu), sbírání kamenů a nošení s sebou, koulení nevelkých valounů, házení kamenů apod. Pro člověka jsou toto pouhé hry, ale u zvířete jde o pokrokové jednání. Možná, že před milióny lety naši předci začínali právě těmito jednoduchými činnostmi.

Badatelé zkoumali, jak matky makaků předávají svým potomkům dovednost používat kameny. Mimochodem, ukázalo se, že existuje úzké sepětí mezi délkou společného trávení volného času dítěte s matkou a vznikem dovednosti používání kamenů u malé opičky.

Takže, pokud opičky první tři měsíce života trávily 75% svého času s matkou, které často demonstrovaly umění "používání kamenů", a všímaly si této činnosti, pak daleko dříve začaly samy provádět stejné triky, než jejich vrstevníci, kteří nebyli tak horliví při této svérázné výuce.

Takže, primatologové obrátili pozornost na to, že kultura používání kamenů se postupně od jednoho pokolení na druhé mění. Např. objevují se nové dovednosti, které neexistovaly před mnoha lety, jako házení kameny (pravděpodobně jde o způsob, kterým mají být zastrašovaní soukmenovci, upřesňují vědci).

"Zkoumání takových změn může osvětlit evoluci používání nástrojů u raných hominidů",- uzavírají autoři výzkumu. (Mimochodem, opice ještě pomáhají biologům objasnit tajemství vzniku jazyka u lidí).

zdroj: http://www.sciencedaily.com/r...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« Mravenci Pravěké viry »