Mravenci mají reproduktivní policii

V kolonii se mohou mravenci-dělníci z čistě biologického pohledu také rozmnožovat (u řady druhů v každém případě), ale nedělají to a pokorně pečují o potomstvo královny. Proč? Vypadá to, že nejen z vrozeného "smyslu pro povinnost" (již dříve podrobně prozkoumaného), ale také jen z obyčejného strachu z potrestání ze strany odpovědného "speciálního dozoru".

Mravencovití (Formicidae) jsou jednou z nejúspěšnějších skupin hmyzu v živočišné říši

Mravencovití (Formicidae) jsou jednou z nejúspěšnějších skupin hmyzu v živočišné říši

V kolonii se mohou mravenci-dělníci z čistě biologického pohledu také rozmnožovat (u řady druhů v každém případě), ale nedělají to a pokorně pečují o potomstvo královny. Proč? Vypadá to, že nejen z vrozeného "smyslu pro povinnost" (již dříve podrobně prozkoumaného), ale také jen z obyčejného strachu z potrestání ze strany odpovědného "speciálního dozoru".

Strategie rozmnožování mravenců už dlouho staví před lidmi jednu hádanku za druhou. Vědcům se daří odhalovat neustále nové a nové podrobnosti. Tak např. jen v loňském roce biologové objevili u mravenců dědičné předávání vlády, pomocí titěrných zařízení odhalili evoluční Darwinův paradox a prokázali, že v určitých situacích se kolonie mravenců rozmnožují a dokonce se i dělí bez účasti královen.

Dnes skupina vědců z USA a Německa objevila chemickou sloučeninu, kterou vylučuje krunýř "plodného" mravence, která jednoznačně ohlásí jeho kolegům, že daný jedinec může snést životaschopné vajíčko. Tento signál o schopnosti reprodukce potomstva nelze zfalšovat. A ten, jak se ukázalo, hraje důležitou úlohu při regulaci života kolonie.

Pro demonstraci jak funguje, vědci nanesli uvedenou uhlovodíkovou sloučeninu na "čestnou" nic netušící dělnici a pustili ji do mraveniště. V tomto okamžiku pro své kolegy tato pracující samička byla "podvodnicí", která je navzdory řádu připravena naklást svá vajíčka.

Chemický signál umožnil jiným mravencům, kteří zastávají funkci policie, mezi tisíci a tisíci příbuznými identifikovat narušitele pořádku. "Policie" okamžitě na označeného mravence zaútočila.

A co je ještě důležité, podobný pokus, provedený ale v kolonii bez královny (ve které vajíčka kladla část dělnic), ukázal, že mravenci jasně chápou, o co jde. Na neplodného dělníka, který i přesto byl polit "reproduktivním" signalizátorem, nikdo neobracel pozornost.

Vědci zdůrazňují, že indikátor "poctivosti" (nebo "plodnosti") neumožňuje dělnicím švindlovat. Zamaskovat tento pach podle všeho nelze. I kdyby se nějaká samice z nějakého rozmaru evoluce chtěla naučit snášet vajíčka a nevytvářela by danou sloučeninu - opět by se objevily nepříjemnosti.

Problém je v tom, že tato směs je i na snesených vajíčkách. Přirozeně je i na povrchu vajec matky (a tento chemický podpis je stejný jak u královny, tak i u dělnice). Vždyť pro dělnici k úspěchu svého "protiprávního" jednání jen stačí zamíchat svá vajíčka mezi vajíčka královny.

Ale jestli vzácnou sloučeninu mravenec nemá od začátku (a proto v mraveništi nikdy nikdo zákeřníka neodhalil), tak označení nebudou mít ani vajíčka. A proto je okamžitě zničí dělnice, které mají hlídat snůšku: rozeznají podvržené vajíčko podle chybějícího charakteristického pachu.

Vybavit svá vajíčka správným označením a sama zůstat při tom bez pachu, to samička nedokáže. Takže před ní stojí dilema - buď bude sama prozrazena, anebo budou odhalena její vajíčka. V každém případě "policie" svou úlohu splní.

"Domněnka, že sociální harmonie stojí na přísném systému upozornění a potrestání osob, které se dopustí podvodu, jak je zde uvedeno, funguje v nejúspěšnějších společenstvech", - vysvětlil důležitost objevu jeden z jeho autorů Jürgen Liebig z univerzity v Arizoně (Arizona State University).

Podrobnosti výzkumu najdete v tiskové zprávě univerzity.

zdroj: http://news.bbc.co.uk/2/hi/sc...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Tajemství firmy, Medicína, zdraví,

« Historie ostrovů Kapka vody »