Řasy mají obdivuhodné optické systémy

Nanostruktury v rozsivkových řasách umožňují velmi racionálně "spotřebovávat" světlo. Pete Vukusic a jeho kolegové z univerzity v Exeteru (University of Exeter) si myslí, že tyto přírodní systémy mohou posloužit jako základ pro perspektivní techniku.

Pevné stěny rozsivky (Diatomeae, syn Bacillariophyceae, jsou velkou skupinou jednobuněčných fotosyntetizujících organismů s s dvojdílnou křemičitou schránkou, tradičně řazenou mezi hnědé řasy) jsou prostoupeny otvory s rozměry v nanometrech

Pevné stěny rozsivky (Diatomeae, syn Bacillariophyceae, jsou velkou skupinou jednobuněčných fotosyntetizujících organismů s s dvojdílnou křemičitou schránkou, tradičně řazenou mezi hnědé řasy) jsou prostoupeny otvory s rozměry v nanometrech

Nanostruktury v rozsivkových řasách umožňují velmi racionálně "spotřebovávat" světlo. Pete Vukusic a jeho kolegové z univerzity v Exeteru (University of Exeter) si myslí, že tyto přírodní systémy mohou posloužit jako základ pro perspektivní techniku.

Vědci prozkoumali jeden z nejrozšířenějších druhů rozsivkových řas - Coscinodiscus wailesii, která se svým tvarem podobá Petriho miskám. Brity zvlášť zaujal krunýř z oxidu křemičitého (tyto vrstvy rozsivek různých druhů se liší ohromnou různorodostí a jemnou precizní kresbou).

Pod mikroskopem vědci velmi pečlivě prozkoumali vícevrstevnatou strukturu rozsivky. Z vnější strany obsahovala velký počet jemných vrstev, pod kterými je spodní vrstva vytvořena ještě jemnějšími pórovitými strukturami.

Vukusic se svými kolegy provedli sérii optických experimentů a zjistili, že tyto nanostruktury velmi silně lámou světlo.

Ultrastruktura rozsivkových řas láme paprsky, čímž poskytuje organismu světlo. Napravo: povrch nanostruktury pod elektronickým mikroskopem.

Ultrastruktura rozsivkových řas láme paprsky, čímž poskytuje organismu světlo. Napravo: povrch nanostruktury pod elektronickým mikroskopem.

Vědci zjistili, jaká je funkce dané kresby. Uvnitř tohoto primitivního organismu jsou nashromážděny stovky chloroplastů, které zajišťují fotosyntézu. V závislosti na stavbě a tvaru mohou být chloroplasty v rozsivkové řase různě osvětleny.

A proto, aby se co možná nejvíce světelných paprsků dostalo k chloroplastům, jsou potřebné vícevrstevnaté řady s různě kalibrovanými vrstvami. Zajišťují rovnoměrné rozdělení světla do celého titěrného organismu.

Vukusic si myslí, že taková jemná manipulace s paprsky se může hodit v projektech mikroskopických bioinženýrských zařízeních, které jsou aktivovány světlem, včetně systémů účelového dodávání léků.

zdroj: http://news.bbc.co.uk/2/hi/sc...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« Atomové ostrovy Pravěký útes »