Pták z Aljašky vykonal nejdelší let

Nedávno bylo zjištěno, že samička Jespáka uletěla nonstop 7 145 mil (11 500 kilometrů) z Aliašky na Nový Zéland - bez přestávky na jídlo nebo pití.

břehouš rudý (black-tailed Godwit, Limosa limosa)

břehouš rudý (black-tailed Godwit, Limosa limosa)

Podle biologů, zabývajících se pozorováním letů pomocí satelitního monitorování, jde o nejdelší měřený migrační let. Brodivý pták, známý jako břehouš rudý (black-tailed Godwit, Limosa limosa), absolvoval tento let během devíti dnů. Navíc, jako potvrzení ptákovy ohromující vytrvalosti, vědci zjistili, že břehoušova každoroční migrační výprava směřuje přímo na jih raději přes nekonečný Tichý oceán, než podél východoasijského pobřeží.

"Toto nám dokazuje, jak úžasní a mimořádní ptáci mohou být," říká Phil Battley z novozélandské Univerzity v Massey (New Zealand's Massey University), který se zabýval částí studie. "Představa o ptačím letu přes Tichý oceán pro nás byla tak vzdálena, že jsme ji nepovažovali za možnou, zdála se být naprosto absurdní," tvrdí.

Dlouhý tah ptáků byl zdokumentován ve studii o migraci břehoušů, vedenou oragnizacemi U.S. Geological Survey a PRBO Conservation Science, jako součásti neziskového výzkumu ptáků žijících v Kalifornii. Něco okolo 70 000 břehoušů podstupuje každý rok v září tuto impozantní výpravu z plání v severní Aljašce, dolů na Nový Zéland. Zde zůstanou do následujícího března a pak se vydají na cestu zpět.

Ke sledování průběhu každoroční výpravy, Battley a jeho kolegové připevnili ve dvou lokalitách Nového Zélandu 16 břehoušům satelitní vysílače. Battley říká, že byl ohromen zjištěním, že jeden z ptáků s pracovním názevem "E7", uletěl okolo 6 340 mil (10 200 kilometrů) a doletěl přímo do mokřin na hranicích Severní Korey a Číny. Po tom, co se zde nakrmí a odpočine si, pokračuje v další 3 000 mil (5 000 kilometrů) dlouhé cestě na Aljašku.

zdroj: http://news.nationalgeographi...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« Geneticka rýže Objevení sluchu »