Může globální oteplování způsobit vymírání lide

Nepříznivější podmínky pro různorodost biologických druhů byla doba ledová - globální oteplování vede k nevyhnutnému snižování jejich stavu. Může globální oteplování způsobit vymírání lidstva.

Globální oteplování vede ke snižování různorodosti druhů

Globální oteplování vede ke snižování různorodosti druhů

Britští vědci, student Gareth Jenkinsz spolu z vedoucim Dr. Peter Mayhew z Univerzity York a professorem Timem Bentonem z Univerzity Leedsu ve Velke Britanii, kteří se zabývají zkoumáním ekologie populace, došli na základě analýzy vykopávek k závěru, že žijeme v klimatických podmínkách, které mohou vyvolat masové vymírání druhů. Ekologové porovnali změny klimatu naší planety v období za posledních 520 mil. let s vymíráním různých biologických druhů za stejné období a dospěli k zajímavému závěru: ukázalo se, že nejbohatším na různorodost druhů byla ... doba ledová! A s globálním oteplováním klimatu množství biologických druhů neustále klesá. A nejen to, nejmasovější vymírání probíhalo právě v takových klimatických podmínkách, ve kterých žijeme právě dnes. Podle prognóz bude vrcholu nejnevhodnějších klimatických podmínek dosaženo už za několik pokolení - je docela možné, že zastihne vnuky našich nejmladších čtenářů.

V minulosti nejméně příznivé klimatické podmínky pro všechno živé spadaly do období permu v prvohorách. V té době, před 251 mil. lety, více než 95% biologických druhů přestalo existovat. Nikdo nemůže přesně vysvětlit, s čím bylo svázáno takové masové vymírání. Jedni vědci tuto událost vysvětlují masívním bombardováním Země meteoridy, které vyvolaly zvýšení kyselosti oceánů a to se následně stalo příčinou vzniku kyselých dešťů. Jiní si myslí, že tyto kataklyzmy byly vyvolány jedovatými plyny, které vznikaly při sopečných erupcích. Beze sporu je jedno - v tuto dobu docházelo ke globálnímu oteplování.

Jen stěží bude možné vysvětlit, nakolik je všechno v matce přírodě provázané a nakolik je pro nás důležitá rozmanitost všeho živého. Jakou budoucnost máš připravenou ty, člověče?

zdroj: http://science.howstuffworks....

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Společnost, lidé,

« Podzimní féerie Správný výběr »