Mozkové strojové rozhraní pro robota

Japonský výzkumný institut Honda (Honda Research Institute) spolu s precizním výrobcem přístrojových součástek Shimadzu představil naprosto šokující technologii čteni myšlének.

Hned na začátek by se dalo říci, že se nezačínáme přibližovat dni, kdy pro nás budou moci roboti udělat vše. Přibližujeme se totiž dni, kdy stačí jen pouhá myšlenka, aby robot udělal přesně to, co mu přikážeme.

Hned na začátek by se dalo říci, že se nezačínáme přibližovat dni, kdy pro nás budou moci roboti udělat vše. Přibližujeme se totiž dni, kdy stačí jen pouhá myšlenka, aby robot udělal přesně to, co mu přikážeme.

Japonský výzkumný institut Honda (Honda Research Institute) spolu s precizním výrobcem přístrojových součástek Shimadzu představil naprosto šokující technologii, která umožňuje člověku převzít kontrolu nad robotem a zadávat mu instrukce pouhou myšlenkou anebo zvukovým projevem. Náměty knih a filmů s fantastickou tématikou se stávají skutečností.

Tento systém využívá černou helmu vybavenou speciálními senzory, které sledují mozkovou aktivitu a zaměřují se na myšlenky. Projekt je zatím v ranných začátcích, ale na velký úspěch je zaděláno. Na této cestě čeká ještě mnoho překážek a to nejen nepraktičnost helmy, ale i rozmanitost pohybů a úkonů, které může robot vykonávat. Asimo humanoid bot za vás nenapíše esej, zatím totiž zvládá jen jednodušší příkazy jako třeba zvednout nohu nebo paži.

Helma obsahuje mnoho sledovacích a meřících zařízení jako třeba infračervené senzory, které sledují průtok krve a pohyb neuronů v mozku, tyto signály se během myslícího procesu nepatrně mění. Řadič je nastaven pro rozeznávání omezeného počtu gest. Asimo je vybaven mozkovým strojovým rohzraním (Brain Machine Interface - BMI). Data jsou pak analyzována a rozložena na základě reálného času, dále je signál bezdrátově přenesen k robotovi, který vykoná odpovídající pohyb. Bohužel fakt je takový, že je jen 90% úspešnost správného provedené příkazu. V 1 z 10 pokusů se může stát, že člověk vyšle myšlenku Asimovi, aby zvedl pravou paži, ale jeho datová jednotka to nezaznamená. Stále je co zlepšovat. Každopádně je to obrovský krok vpřed.

zdroj: http://news.cnet.com/8301-179...

Související články

Články z rubriky Technologie,

« Hořící led Baterie s viry »