Kočky si našly svou kočičí vlast

Mezinárodní družstvo vědců z USA, Velké Británie, Německa, Francie, Španělska, Izraele a JAR určili místo původu všech koček domácích, a také zásadním způsobem zrevidovalo datum počátku přátelství koček s lidmi.

Egyptská kočka domácí ochraňuje husy. Vlevo freska z roku 1120 před našim letopočtem.

Egyptská kočka domácí ochraňuje husy. Vlevo freska z roku 1120 před našim letopočtem.

Genetický průzkum ukázal, že se předkové všech současných koček domácích toulali někde po Bližním Východě. Nová práce podporuje teorii, že kočky se staly lidem užitečné, když se objevilo domácí hospodářství (vědci se přiklánějí k tomu, že se také objevilo na Blízkém Východě). Kočky ochraňovaly sýpky před hlodavci.

„Bylo hodně dohadů o tom, jak probíhal jeden z nejzajímavějších experimentů přírodních věd“, - řekl časopisu Science Stephen O'Brien (Stephen J. O'Brien), vedoucí Laboratoře pro výzkum mnohotvárnosti genomů amerického národního institutu pro rakovinu (Laboratory of Genomic Diversity), jeden z autorů výzkumu.

Vědci shromáždili genetický materiál od 979 koček (koček domácích i koček divokých) ze tří kontinentů. Analýza materiálu ukazuje, že společní předci zdomácnělých koček žili na Blízkém Východě přibližně před 130 tisíci lety.

Byly to divoké kočky, které žily v tzv. Úrodném půlměsíci – vlasti zemědělství a chovu skotu. Tato oblast zahrnovala území starověké Mezopotámie, jihovýchodní část současného Turecka, Sýrie a Palestiny, a také údolí dolního toku Nilu.

Mimochodem, do tohoto schématu krásně zapadá také, v tomto okamžiku, nejstarší archeologické svědectví o ochočení koček. Datuje se 9,5 tisíci lety, kdy kočky žily společně s člověkem v osadách na Kypru. Do té doby objevy o zdomácnění koček patří Starověkému Egyptu, což je jen před 3,5-4 tisíci lety.

Přesto podle všeho ochočení koček probíhalo ještě mnohem dříve než před 9,5 tisíci lety. Vždyť datum objevení zemědělství (a sadařství) vědci odhadují na období před 10-15 tisíci lety a samotné kočky se oddělily od jiných představitelů čeledi kočkovitých ještě o mnoho tisíc let dříve.

Genetická analýza dokázala, že ani divoké kočky z Evropy (s výjimkou náhodného zkřížení), ani divoké kočky centrální Asie, jižní Afriky a Číny nemají žádný vztah ke skupině, která následně položila základ všem domácím druhům koček.

Skupina vědců našla pět různých linií mitochondriální DNA u současných koček domácích, takže všechny směřují svůj původ, v krajním případě, k pěti ženským kočičím osobám, ochočených na Blízkém Východě.

Je to překvapení, protože genetici tvrdí, že prase domácí, hovězí skot a koně mají daleko složitější původ, něž kočky.

Dříve jen díky morfologii vědci určovali především kočky divoké jako prarodiče koček domácích, a jako protiklad uveďme např. oceloty a pumy, kteří do této role vůbec nezapadají.

V nejbližší době vědci plánují najít ty úseky DNA, které dovolily kočce, aby se její parametry zmenšily. Na tom pracuje projekt nazvaný „Genom kočky“ (Cat Genome Project), v jehož čele stojí O'Brien. Dřive jsme psali o transplantaci DNA a o tom jak levní mutanti pomohou zkoumat odpadovou DNA.

Podrobnosti o současné práci najdete v článku autorů v Science.

A pokud si chcete vybrat kočičku, zaskočte na kočičí portál. Nebo si vyberte koťátko na stránkách pro chovatele koček.

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« Transplantace DNA Pruhovaní koně »