Je ethanol škodlivější než benzín?

Jste už mohli slyšet o ekonomických otázkách, týkajících se používání kukuřice k výrobě ethanolu, ale méně pozornosti se věnuje dopadu používání ethanolu jako alternativy benzínu na životní prostředí. Je ethanol škodlivější než benzín? Vědci kupodivu tvrdí, že je.

ethanol je škodlivější než benzín

ethanol je škodlivější než benzín

Podle experta, doktora filozofie v biochemickém inženýrstvím, magistra chemického inženýrství, který se už 40 let zabývá biotechnologií, bioinženýringem a bioprocesovým výzkumem, jeden galon ethanolu nebo benzínu znečístí ovzduší stejným množstvím oxidu uhličitého (CO2). Nicméně, když to vezmeme z pohledu ujetých mil, tak spalováním ethanolu vyprodukujeme o 54% více CO2 - látky způsobující globální oteplování, než spalováním benzínu, protože etylalkohol je méně efektivní palivo.

Pro vědecké nadšence, energetická produkce vzniklá pálením materiálů a je úměrná počtu využitých molekul kyslíku. Zde jsou chemické formule pro energii, vyprodukovanou pálením oktanu pomocí benzínu a pálením glukózy pomocí ethanolu.

Pálení oktanu pomocí benzínu:

C12H26 + 18.5 O2 → 12 CO2 + 13 H2O + 18.5 energy units

Pálení glukózy pomocí ethanolu:

2 C6H12O6 → 4 C2H5OH + 4 CO2
4 C2H5OH + 12 O2 → 8 CO2 + 12 H2O + 12 energy units

Celkem pálení glukózy pomocí ethanolu:

2 C6H12O6 + 12 O2 → 12 CO2 + 12 H2O + 12 energy units

A co je vlastně vědeckým závěrem? Pro zredukování CO2, látky způsobující globální oteplování, přestaňte používat ethanol jako automobilové palivo!

zdroj: http://www.intota.com/docs/et...

Související články

Články z rubriky Technologie, Tajemství firmy,

« Starnutí včel Magnetická lednice »