Jak se naučit více a přitom se méně učit

Čas, věnovaný studiu, neodpovídá objemu vědomostí. Více času na studium nepomůže, pokud jsme zvolili špatný způsob učení.

Jak se naučit více a přitom se méně učit

Jak se naučit více a přitom se méně učit

Holistické učení. Chytří lidé se nejenom lépe učí, ale učí jinak. Mnoho studentů zůstalo u memorování faktů, ale inteligentní žáci vědí, jak najít ten nejlepší obrázek a spojit si ho s fakty. Této formě učení se říká „Holistické (komplexní) učení“.

Holistické učení je opakem učení se zpaměti. Namísto biflování hromady stran faktů, pravidel nebo rovnic, se snažíte dohromady propojit vzpomínky. Místo vytváření oddělených boxů v hlavě s informacemi o geometrii, algebře nebo starověké Indii, vzájemně cíleně propojíte fakta a vytvoříte tak mnohem širší obraz.

Přehnané učení svědčí o tom, že se neučíte holisticky. Odhaluje to, že jste se nenaučili učivo na první pokus. Pokud vhodně vzájemně spojíte vzpomínky k dosažení většího obrazu, učení je pak jen krátkým opakováním.

Jak posílit vaše studijní návyky? Holistické učení není vymýváním mozku nebo mapováním mysli. Podstatě jde jen o změnu náhledu na proces učení a způsobu vstřebávání informací. Bohužel, zvládnutí holistického učení není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo.

Ale naštěstí existuje několik způsobů, které vám pomohou posunout způsob učení tak, aby se co nejvíc přibližoval učení holistickému:

  1. Visceralizace - Už jste pravděpodobně slyšeli o vizualizaci, že? Visceralizace znamená, že všechny vaše smysly spojíte s nějakou informací. Studie dokázaly, že si lidé pamatují mnohem lépe informace, které jsou spojeny s nějakým velice silným emocionálním zážitkem. Spojení pocitů, smyslů a představivosti tvoří vzpomínky mnohem reálnější. Když jste se učili čísla jako malí, tak jste pravděpodobně počítali pomocí prstů na rukou. Proč nemůžeme dělat něco podobného, když se snažíme něco naučit teď?
  2. Metafora – Srdcem holistického učení je vzájemné propojování informací. Metafory jsou literární prostředky spojující dvě věci, které by se běžně nespojovaly. Metafory se používají při snaze vysvětlení komplikované věci jednoduchou cestou.
  3. Pravidlo stáří deseti let – Snažte se vysvětlit si nové informace, jakoby vám bylo deset let. Jistě, není to vždy možné pokud studujete poslední rok medicíny nebo se učíte, jak aplikovat neutrální síť v počítačové umělé inteligenci. Ale snažte se zjednodušit veškeré informace, u kterých tu možnost máte.
  4. Návaznost – Odložte vaše knihy a začněte s různými fakty nebo koncepty. Potom spojujte spolu související informace ve vašem předmětu. Udržujte tento návazný vzorec, dokud nespojíte dostatek informací. Dynastie Guptů vám připomene starověké Řecko, které vám připomene Sokrata, ten vám připomene Konfucia...
  5. Zpětná kontrola – Kontrolujte informace ve vaší učebnici. V případě že narazíte na informace, které jste si nezapamatovali nebo jste si jimi nebyli na 100% jisti, snažte se je co nejrychleji spojit se vzpomínkami pomocí visceralizace a metafor. Pokud jste při vaší zpětné kontrole v kapitole narazili na více než jen několik málo bodů, tak jste si ji zatím dostatečně neosvojili.
  6. Komprese informací – Ne se všemi informaci se dá pracovat při holistickém učení. Názorným příkladem je anatomie pro studenty prvního ročníku medicíny. Anatomie zahrnuje učení přímých latinských názvů stovek různých částí těla. Často nenalezneme žádné návaznosti a stavby, jen dlouhé stránky faktů. Pokud se setkáváme s informacemi tohoto typu, vašim úkolem by mělo být jejich zestručnění. Najděte cestu jak seskupit informace do menších částí a zapamatujte si je pomocí obrázků nebo mnemotechniky.
  7. Poznámky – Vezměte kus papíru a zapisujte si spojitosti mezi informacemi. Přeorganizujte informace do různých skupin. Klíčem je zde psaní, a ne finální produkt. Takže neplýtvejte časem na vzorové estetice. Náčrtky a zkratky vám pomohou spojit si informace dohromady.

zdroj: http://zenhabits.net/2007/09/...

Související články

Články z rubriky Společnost, lidé, Tajemství firmy,

« Ethanol Den bez aut »