Genetici zatřásli evolučním stromem ptáků

Pět let mezinárodní skupina genetiků a dalších jiných specialistů pod vedením Sushmyho Reddyho (Sushma Reddy) z chicagského muzea Field (The Field Museum) zkoumala DNA 169 typů ptáků. Nyní je zcela pravděpodobné, že se budou muset přepsat učebnice.

"divný pár": plameňák a roháč

Pět let mezinárodní skupina genetiků a dalších jiných specialistů pod vedením Sushmyho Reddyho (Sushma Reddy) z chicagského muzea Field (The Field Museum) zkoumala DNA 169 typů ptáků. Nyní je zcela pravděpodobné, že se budou muset přepsat učebnice, tvrdí vědci v tiskové zprávě univerzity v Luisianě (Louisiana State University).

Objevy (kterých byla minimálně desítka) převrátily naruby představy biologů o evoluci mnohých druhů opeřenců.

V průběhu rozsáhlého projektu Assembling the Tree-of-Life: Early Bird muži vědy, kteří měli takový či onaký vztah k ornitologii, zkoumali evoluci všech základních, v současnosti existujících skupin ptáků. V daném okamžiku bylo probádáno 32 párů nukleotidů 19 částí genomů, získaných od téměř dvou set druhů.

"Podle míry získání nejrůznějších údajů jsme došli k závěru, že vnější podoba mnohých ptáčků je klamná a že převážná část klasifikace ptáků není správná", - tvrdí Reddy.

Nejbližšími příbuznými pelikánů jsou člunozobcovití.

Nejbližšími příbuznými pelikánů jsou člunozobcovití.

Zdá se tedy, že na základě výsledků, které byly zveřejněny v časopise Science, budou muset být přejmenovány desítky druhů ptáků, přeškolit specialisty a měnit brožury pro ornitology-amatéry.

Uvádíme stručný soupis závěrů zoologů, který byl uveden na webových stránkách LiveScience:

  • kolibříci, pestrobarevní denní ptáci, se vyvinuli z nevzhledných nočních ptáků lelků;
  • řád vrabcovitých (jeden z nejpočetnějších – patří sem žluvy, havrani a vrány, sojky, vlaštovky, pěnkavy, sýkory a především vrabci) je příbuzný s papoušky a sokoly;
  • a současně sokol nemá blízké příbuzenské svazky s jestřáby a orly;
  • datli, jestřábi, sovy a zoborožcovití vypadají naprosto odlišně, ale přitom jsou blízkými příbuznými vrabcovitých;
  • kondorovití byli dříve považováni za "bratry" čápů, ale nyní je vědci zařadili ke skupině pozemních ptáků;
  • faetoni, teď klasifikováni jako druh řádu pelikánovitých, - nejsou příbuznými pelikánů a jiných vodních ptáků;
  • břehové druhy ptáků nejsou nejprimitivnějšími ptáky a proto je nelze považovat za příbuzné všech současných druhů ptáků;
  • sovy, papoušci a holubi prakticky nemají příbuzenský vztah s jinými současnými druhy ptáků, tudíž jejich rodokmen prakticky nelze sestavit.

A zde je uveden příklad vnější odlišnosti od vnitřní. I když morfologicky káně Harrisova (vlevo) a raroh lovecký jsou si podobní, nejsou příbuznými druhy.

A zde je uveden příklad vnější odlišnosti od vnitřní. I když morfologicky káně Harrisova (vlevo) a raroh lovecký jsou si podobní, nejsou příbuznými druhy.

Teď si vědci myslí, že nejlepším dělením, které je k dnešnímu dni možné, je rozdělení opeřenců na tři skupiny: žijící na souši (jako např. papoušci a holubi), vodní (tučňáci) a břehoví ptáci (racci).

zdroj: http://www.sciencemag.org/cgi...

Související články

Články z rubriky Vynálezy,

« Nesmrtelní Píšťalky Smrti »