Biologové zachránili druhou biosféru před zánikem

Největší ze všech uzavřených umělých ekosystémů na světě - „Biosféra 2“ (Biosphere 2) se navrací k životu a k vědeckému zkoumání díky vědcům z univerzity v Arizoně (University of Arizona), kteří si pronajali tento unikátní komplex na následující tři roky (a chtějí se pokusit prodloužit smlouvu na 10 let).

Skleník Biosphere 2 dovoluje modelovat najednou hned několik ekosystémů: tropy, pouště, savany, lesy, různé vodní nádrže; přitom obsahuje prakticky všechny přírodní cykly, které v nich probíhají.

Skleník Biosphere 2 dovoluje modelovat najednou hned několik ekosystémů: tropy, pouště, savany, lesy, různé vodní nádrže; přitom obsahuje prakticky všechny přírodní cykly, které v nich probíhají.

Hermeticky uzavřený skleněný dům – skleník, který se nachází v horách Santa Catalina na sever od Tucsonu, má rozlohu přibližně 1,3 hektaru. Byl postaven před 20 lety společností Space Biosphere Ventures za prostředky (200 miliónů dolarů) filantropa Edwarda Basse (Edward Bass). Je to umělý ekosystém, ve kterém bylo možné bezprecedentně prověřit možnost vytváření soběstačných kosmických kolonií s uzavřenými biologickými cykly.

Historie „Biosféry 2“ (je jasné, že „první“ je samotná Země) byla docela dramatická. Její největší (ale ne jediný) experiment, který se týkal přežití společnosti lidí v naprosto izolovaném prostředí, se nezdařil. Je pravda, že 8 lidí prožilo pod hermetickým sklem přesně 2 roky (v letech 1991 – 1993)! Ale byli nuceni často hladovět, i když pod kupolí pěstovali banány, podzemnici olejnou, bataty a jiné kultury.

Pro obyvatele „druhé biosféry“ představovali i vnitřní konflikty hromadu problémů. A navíc, v průběhu těchto dvou let se jim pomalu snižovala zásoba kyslíku (po 0,3% za měsíc), takže ke konci pokusu zdraví obyvatelů bylo silně podlomeno kvůli kyslíkovému hladovění. Vědci museli dokonce narušit čistotu experimentu tím, že vstříkli pod kupoli kyslík. Docházelo i k limitním výkyvům oxidu uhličitého: téměř všichni živočichové a hmyz, kteří byli v domě uzavřeni společně s lidmi, zahynuli.

Nyní hrozí „Biosféře 2“(Biosphere 2) zánik. Přesněji, zničena by měla být jako unikátní laboratoř. Hrozí ji přebudování na banální turistický komplex nebo obytný celek. V současnosti objekt, který změnil společně s přilehlými 650 hektary půdy několik majitelů, patří společnosti Fairfield Homes.

Ale záchrana „Biosféry 2“ v těchto dnech přišla z univerzity v Arizoně, která se dokázala domluvit s majiteli komplexu na zachování komplexu v nezměněné podobě a na provádění pokusů (na něž vědci získali finanční prostředky opět od Mr. Basse).

Pomocí „Biosféry 2“ biologové zkoumají, jak působí ty či jiné změny množství a rozdělení různých druhů rostlin na koloběh vody a kyslíku savan a křovinových stepí. Ty totiž zaujímají třetinu souše, takže pokus pomůže lépe pochopit mechanismus zemského klimatu a důsledky globálního oteplování.

Zpráva o pronájmu potěšila Jane Poynterovou (Jane Poynter), členku té skupiny, která prožila pod kupolí 2 roky života. Sní o tom, že specialisté z university v Arizoně (University of Arizona) půjdou ještě dál, i k experimentům v oblasti astrobiologie a imitace uzavřených kosmických kolonií – k čemuž byl grandiózní komplex původně postaven.

zdroj: http://environment.newscienti...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Ideje, projekty, Medicína, zdraví,

« Raci-požírači země Transplantace DNA »