Nejlepší atleti světa rostou rychlej populaci

K těm nejlepším plavcům a běžcům na světě patří ti, kteří jsou váhově těžší a výškově vyšší. Proč je tomu tak, se nám snaží vysvětlit odborníci z univerzity Duke (Duke University). Jaká teorie je k takovému závěru dovedla?

Plavci jsou během trénování svými trenéry nuceni zvednout svá těla s každým záběrem tak vysoko nad vodu, jak jen to jde, a to s cílem co nejvíce zvýšit svou rychlost.

Plavci jsou během trénování svými trenéry nuceni zvednout svá těla s každým záběrem tak vysoko nad vodu, jak jen to jde, a to s cílem co nejvíce zvýšit svou rychlost.

Jen co se skupina plavců seřadila na olympijských hrách v Pekingu v roce 2008, zavtipkoval bývalý olympijský plavec a současný NBC sportovní komentátor Rowdy Gaines, že plavci se pořád zvětšují, a že i ten nejmenší z nich s přehledem převyšuje průměrného diváka. I když se tehdy jednalo o ledabylou poznámku, ukázalo se, že co se týče vývoje lidstva, je v podstatě velice pravdivá - elitní atleti se opravdu stále zvětšují.

O čem ale tehdy Rowdy Gaines neměl zdání, byla nová teorie inženýrů univerzity Duke (Duke University), která vskutku ukázala, že nejenže olympijští plavci a běžci během posledních sta let opravdu rostou, přibývají na váze a jsou rychlejší, potvrdila navíc, že rostou podstatně rychleji, než je tomu tak u normální populace.

Mimoto poznamenali vědci, že by tento charakter růstu mohl být předpovídán konstruktální teorií (constructal theory), teorie struktury přírody, která vysvětluje různorodé jevy, jako jsou poříční sestavy a kapilární uspořádání větví a kořenů stromů. (Více o této teorii se můžete dozvědět na webové stránce)

V nové analýze, Jordan Charles, dnes již absolvent oboru inženýrství, shromažďoval od roku 1900 jak výšky, tak i váhy nejrychlejších plavců a běžců (na 100 metrů) světových vítězných rekordů. Poté u těchto atletů koreloval míru růstu s jejich vítězným časem.

"Tendence, kterou v naší analýze návrhu odhalujeme, je asi taková, že rychlostní rekordy se budou zvyšovat hlavně u těžších a vyšších atletů", řekl Charles, který pracoval s významným profesorem oboru inženýrství, Adrianem Bejanem (Adrian Bejan), jež právě před 13 lety přišel s onou konstruktální teorií. Výsledek jejich analýzy je online publikován v magazínu The Journal Experimental Biology (tady je v PDF). "Věříme, že se tak děje z důsledku oněch konstruktálních pravidel zvířecí lokomoce a ne kvůli současnému zvyšování se průměrné lidské velikosti (výšky, váhy)", dodávají odborníci.

Zatímco se člověk od roku 1900 průměrně zvýšil o 5 cm, Charlesův výzkum ukazuje, že ti nejrychlejší plavci vyrostli o 11 cm a nejrychlejší běžci až o 16 cm.

Teoretická pravidla zvířecí lokomoce obecně uvádí, že větší zvířata by se měla pohybovat rychleji než zvířata menší. V jeho konstruktální teorii Bejan propojil všechny tři formy zvířecí lokomoce - běhání, plavání a létání. Bejan se snaží dokázat, že tyto tři formy lokomoce zahrnují dva základní vlivy - "zvedání váhy" vertikálně a "překonávání tahu" horizontálně. A proto mohou být popisovány tím samým matematickým vzorcem.

Charles, který byl za doby svého studia na univerzitě Duke univerzitním plavcem prsou, potvrdil, že tento nový způsob pohledu na lokomoci a rozměrů potvrzuje taktéž i specifické nácviky u trénování plavců, ačkoliv pro jiné potřeby. Plavci jsou během trénování svými trenéry nuceni zvednout svá těla s každým záběrem tak vysoko nad vodu, jak jen to jde, a to s cílem co nejvíce zvýšit svou rychlost. "A to protože plavci ve vzduchu zažívají menší tření než je tomu ve vodě", podotkl dále Charles. Čím výš je plavcovo tělo nad vodou, tím rychleji a víc vpřed plavec do vody dopadá. A tak větší plavci mohou teoreticky dosáhnout lepších výsledků.

I do budoucna bychom tak mohli předpokládat, že těmi nejrychlejšími by mohli být ti atleti, kteří jsou těžší a vyšší.

zdroj: http://www.eurekalert.org/pub...

Tagy

atlet vyška

Související články

Články z rubriky Medicína, zdraví,

« Přizpůsobivost Aloe Vera »