Energie z kapek deště

Specialisté francouzské společnosti CEA-Leti a národního polytechnického institutu v Grenoblu pracují ve společném inovačním centru Minatec a provádějí zkoušky svého zařízení, které vyrábí energii z dešťových kapek.

déšť

déšť

Specialisté francouzské společnosti CEA-Leti a národního polytechnického institutu v Grenoblu (Institut national polytechnique de Grenoble) pracují ve společném inovačním centru Minatec a provádějí zkoušky svého zařízení, které vyrábí energii z dešťových kapek.

Podle jednoho z autorů projektu Thomase Jagera (Thomas Jager) shromažďování energie z dešťových kapek umožní získat proud pro zařízení s malým výkonem v případě, že nebude svítit slunce.

Proto, aby bylo určeno, kolik elektřiny může déšťposkytnout, vědci sestrojili pokusné zařízení, ve kterém kapky vody padají z výšky na tenkou destičku z polyvinyldenfluoridu (PVDF). Když kapky dopadnou na destičku PVDF o tloušťce 25 mikrometrů, vzniká v ní mechanické vlnění a tak vyvolávají generování proudu.

Díky experimentu bylo zjištěno, že zařízením dodávaný nepřetržitý výkon závisí na velikosti kapek, hustotě jejich dopadu a na ploše, zachycující déšť piezoelektrické látky. Vědci také vypočítali, že energie, kterou nese jedna kapka deště, kolísá od 2 microjoulů do 1 milijoulu v závislosti na průměru kapky.

Autoři experimentu tvrdí, že podobný systém s destičkou, plochou o několika čtverečních centimetrech, může poskytovat od několika microwattů do 10 miliwatů nepřetržitého výkonu.

Badatelé předpokládají, že jejich zpracování pomůže získávat nevelké dávky bezplatné energie tam, kde je těžké a také drahé měnit baterie. Podrobnosti o teorii a praxi sběru energie z kapek jsou zveřejněny ve dvou článcích (tut a zde) v časopise Smart Materials and Structures.

zdroj: http://www.physorg.com/news12...

Související články

Články z rubriky Technologie, Ideje, projekty, Tajemství firmy,

« Výroba paliva z CO2 Elektrický pickup »