šum

Záznam vícekanálového elektroencefalografu

Význam náhodné mozkové aktivity

Čím složitější je nervový systém mozku, tím vyšší je jeho funkčnost, která se projevuje jako šum. Vědci z vyvrátili názor o tom, mozkový šum je náhodná elektrická aktivita mozku a nehraje podstatno...