rychlost

Každý člověk má svou optimální běžeckou rychlost, která spotřebovává nejmenší nutné množství kyslíku k překonání dané vzdálenosti.

Optimální rychlost běhu versus spotřeba kyslíku

Vytrénovaní běžci vám mohou povědět, kdy dosáhnou dokonalé rovnováhy, rychlosti a komfortu. Nohy jsou uvolněné, srdce pumpuje a je to takový pocit, jako by jste mohli běžet touto rychlostí navěky.
Fotografie galaxie NGC 4438 (vlevo) a M86 (vpravo). Červeně jsou znázorněny nitě ionizovaného vodíku.

Rychlost galaxií brání zrodu hvězd

Vysokorychlostní srážky galaxií mohou být zodpovědné za zvýšenou teplotu mezihvězdných látek.
Iin a Ip - dva původní paprsky, vpravo  - co se z nimi stalo. Na foto - původní (a) a projekce (b) písmeno А

Fyzici zpomalili světlo na šnečí rychlost

0,2 milimetry za sekundu je nový rekord ve zpomalení světla. Pro zpomalení impulzu vědci poprvé použili zařízení na bázi tekutého krystalu. Dříve se v podobných experimentech používaly jiné systémy...
uchovávání světelných impulzů ve formě zvukových vln

Skladování světla ve formě zvuku

Američtí fyzici se naučili uchovávat světelné impulsy tak, že je přeměňují na zvukové vlny. Nová technologie může být využita pro zlepšení práce telekomunikačních sítí.
Jeden z kráterů na Marsu, jehož vnitřní část obsadily duny

Jak se pohybují duny na Marsu

Duny na Marsu se pohybují rychlostí jednoho metru za staletí. Ale spěchat vlastně nemají kam. Za námi je věčnost a před námi - vlastně také. V roce 1971, který už nepatří ke zrovna nedávné minulost...
Samec motýla Hypolimnas bolina

Zachraňující se motýli prodělali rychlou evoluci

Unikátní případ rychlé evoluce motýlů z ostrovů Samoa byl zaregistrován mezinárodní skupinou biologu. Za deset pokolení, které se vystřídaly během jediného roku, ve sledované populaci motýlů druhu ...