řešeni

Schwarz-Christoffelův vzorec

Vyřešení 140 let starého problému

Problém, který vyhrával nad matematiky téměř 140 let, byl konečně vyřešen výzkumníkem z Imperial College London.