lezení

Šimpanz (Pan) je rod hominidních primátů blízce příbuzných člověku

První lidé byli špatnými lezci

Není známo, kdy předci dnešního člověka ztratili schopnost šplhat a začali se pohybovat vzpřímenou chůzí. Podle nové studie nedosahovali již před čtyřmi milióny let v lezení úrovně šimpanze.