jazyk

Část jazyka krysy, na kterém je zelenou barvou označen receptor, reagující na kalcium

Kalcium - nový druh chuti

Vědci z Centra chemického smyslového vnímání (Monell Chemical Senses Center) zjistili, že lidský jazyk může rozeznávat vápníkovou chuť.
znalost číslovek není nutná k tomu, aby se člověk naučil počítat

Lidé při počítání nepotřebují cifry

Skupina vědců dokázala, že znalost číslovek není nutná k tomu, aby se člověk naučil počítat. Podle názorů vědců, lidé disponují vrozeným mechanismem pro počítání, který se u dětí s dyskalkulií rozv...
"Pozor hadi! Nechoďte sem" (výstražná věta napsaná na tabuli), Chinglish

Výzkumníci sestavují evoluci jazyků

Ve studii, zveřejněné v časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, lingvisté pozorovali vývoj umělého jazyka náhodně i cíleně, pochopitelně ve všech směrech jisté reprodukce.
Lesňáček houštinový (Helmitheros vermivorus) se rozmnožuje v Kanadě a přezimuje ve Střední Americe. Právě jeho, jako příklad, vědci zkoumali.

Migrující ptáci rozumí cizím jazykům

Stěhovaví ptáci, stejně jako i lidé, kteří cestují, jsou schopni osvojovat si a učit se jazyk místních obyvatel. To ukázal experiment skupiny biologů pod vedením Josepha Nocera (Joseph Nocera) z Kr...