dav

Pozorováním bylo zjištěno, že si provoz na mravenčích trasách, na rozdíl od vozidlové dopravy, uchovává stejnou průměrnou rychlost i při vzrůstající hustotě provozu.

Mravence netrápí dopravní zácpy

Provoz na mravenčích trasách si, bez ohledu na hustotu provozu, zachovává stále stejnou průměrnou rychlost. Při vysoké hustotě provozu zůstává průměrná rychlost mravenců stejná jako při provozu níz...
Dav je větší počet osob, které jsou ve stejném prostoru, a které spojuje postoj k určitému problému, osobě či skupině. Dav není sociální skupinou v sociologickém smyslu slova, ale sociálním agregátem.

Dav - 7 mýtů o davové psychologii

Zde je uvedeno sedm mýtů o davu, které Schweingruber a Wohlstein seřadili podle toho, jak často se vyskytovaly v základních sociologických učebnicích.
Až po vás, ne, až po vás. Mravenci nás dokážou naučit, jak nejlépe uklidnit davovou psychózu.

Mravenci využívají dobré mravy k protlačení se davem

Zděšený dav může být evakuován rychleji za použití jistých druhů překážek, které jsou mu kladeny do cesty. To tvrdí australští výzkumníci a řekli, že se můžeme učit od mistrů davové kontroly: od mr...